كودك آزاري عامل اصلي صدمات جسمي كودكان در سبزوار است

سبزوار- ايرنا - رئيس اداره بهزيستي سبزوار گفت: طي يك سال گذشته تاكنون 79 مورد كودك‌ آزاري به اورژانس اجتماعي اين شهرستان گزارش شده است بدين ترتيب مي توان ادعا كرد كه بيشترين صدمه جسمي كودكان سبزواري ناشي از كودك آزاري است.

مرضيه كسرايي فر روز سه شنبه در همايش بررسي آسيبهاي اجتماعي با موضوع كودك آزاري در سبزوار افزود: پس از كودك آزاري بي توجهي والدين به نيازهاي اوليه كودكان عامل دوم ايراد صدمات جسمي به كودكان اين شهرستان بوده است.
وي ادامه داد: پس از دريافت موارد كودك آزاري، كارشناسان اداره بهزيستي از طريق مداخلات رواني و اجتماعي، به والدين مهارتهاي والدگري و پدر و مادر بودن را آموزش مي دهند و آنها را آگاه مي سازند اما در صورتي كه والدين، صلاحيت نگهداري كودكان خود را نداشته باشند با همكاري دادگستري اين مسئوليت از آنها سلب و فرزندان آنها براي مراقبت و نگهداري به خانه هاي كودكان و نوجوانان فرستاده مي شوند.

* اعتياد عامل نخست كودك آزاري در سبزوار است
رئيس اداره بهزيستي سبزوار گفت: اعتياد به مواد مخدر والدين عامل نخست كودك آزاري در شهرستان سبزوار است و پس از آن آسيبهاي اجتماعي، اختلالات رواني و طلاق از ديگر علل آزار كودكان به شمار مي آيد.
كسرايي فر افزود: حدود 180 كودك و نوجوان بي سرپرست و بد سرپرست در 9 مركز با عنوان 'خانه هاي كودكان و نوجوانان' شهرستان سبزوار نگهداري مي شوند.
رئيس اداره بهزيستي سبزوار گفت: از سال گذشته تاكنون هزار و 377 زوج متقاضي طلاق در اين شهرستان به مراكز مشاوره بهزيستي مراجعه كرده اند كه از اين تعداد زوج متقاضي طلاق 707 مورد آنها كمتر از 20 سال و 442 مورد كمتر از 18 سال سن داشته اند.
كسرايي فر با اشاره به اين كه بيشتر متقاضيان طلاق به سبب اختلافات سطحي درخواست طلاق دارند افزود: برگزاري جلسات مشاوره به برطرف كردن مشكلات و بازگشت دوباره آنها به كانون خانواده كمك زيادي مي كند.
شهرستان 306 هزار نفري سبزوار در 230 كيلومتري غرب مشهد واقع است.
1922/8145/7495