وزنه برداران استان فارس در تمرين تيم ملي حضور يافتند

شيراز -ايرنا- 2 وزنه بردار از استان فارس در تمرين تيم ملي وزنه برداري نوجوانان ايران حضور يافتند.

دبير هيات وزنه برداري فارس سه شنبه به ايرنا گفت: علي كشتكار و حسن عمادي از استان فارس تمرينات خود را از امروز در تهران با تيم ملي آغاز كردند.
آرش حبيبي افزود: در اين اردو كه به مدت چهار روز برگزارمي شود 16 وزنه بردار نوجوان براي پوشيدن پيراهن تيم ملي مبارزه خواهند كرد.
وي اضافه كرد: مرودشت در اين رشته سابقه ديرينه دارد و اكثر وزنه برداران شركت كننده در تيم هاي ملي از اين شهرستان با استعداد هستند كه مي توان به نجاتي و بهروزي اشاره كرد كه قهر ماني آسيا و جهاني را در كارنامه دارند.
دبير هيات وزنه برداري فارس بيان داشت: اين دو ورزشكار كه به تيم ملي نوجوانان دعوت شده اند اهل شهرستان مرودشت هستند.
تيم ملي وزنه برداري نوجوان ايران خود را براي رقابت هاي جهاني و آسيايي آماده مي كند.
7368 /1876