دليلي براي عدم ترخيص كالاي ثبت سفارش شده وجود ندارد

تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تعيين تكليف خودروهاي مانده در گمرك گفت: اگر كالايي ثبت سفارش شده و از پايانه‌ها و بنادر عبور كرده باشد، هيچ دليلي ندارد براي ترخيص آن اقدام نشود بنابراين بايد ديد اين خودروها از نظر تعيين منشا ارز و ثبت سفارش در چه مرحله اي هستند.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، «فرهاد دژپسند» امروز- سه شنبه- در گفت و گويي درباره خودروهاي مانده در گمرك و تصميمات لازم براي ساماندهي و تعيين تكليف آنها، گفت: اين موضوع بايد از وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري شود.
وي افزود: گمرك مجري سياست‌هاي تجاري است و اگر كالايي ثبت سفارش شده و از پايانه‌ها و بنادر عبور كرده باشد، هيچ دليلي ندارد براي ترخيص آن اقدام نشود. بنابراين بايد ديد اين خودروها از نظر تعيين منشا ارز و ثبت سفارش در چه مرحله اي هستند.
وزير اموراقتصادي و دارايي در پاسخ به اينكه آيا ممكن است رييس جمهور به موضوع تعيين تكليف خودروهاي مانده در گمرك ورود كنند، افزود: دنيا، دنياي ممكن و (متحمل) است نمي‌توان احتمال آن را صفر كرد.
دژپسند درباره انتشار اخباري مبني بر احتمال موافقت رييس جمهوري با ترخيص خودروهاي در گمرك مانده بدون ثبت سفارش و اينكه وزارت اقتصاد به رييس جمهوري پيشنهاد كرده خودروهايي هم كه ثبت سفارش بانكي نشده‌اند، ترخيص شوند، توضيح داد: اطلاعاتي از اين موضوع ندارم و اين موضوع را نشنيدم.
سيام*3061*2021**