وسعت درياچه اروميه 820 كيلومترمربع افزايش يافت

اروميه- ايرنا- رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت: گستره اين درياچه با افزايش 820 كيلومتري در همسنجي با زمان مشابه سال گذشته به سه هزار و 119 كيلومترمربع رسيد.

فرهاد سرخوش روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اعلام اينكه درياچه اروميه نسبت به كمترين تراز ثبت شده براي آن يك متر و 72 سانتي متر بالاتر آمده، افزود: تراز اين درياچه اكنون يكهزار و 271 متر و 74 سانتي متر برآورد شده كه 98 سانتي متر بيشتر از زمان مشابه سال 1397 است.
وي اضافه كرد: درياچه اروميه با افزايش حجم آب و حل شدن نمك هاي رسوب شده در كف آن در بسياري از نقاط عميق تر شده است.
وي دليل اصلي افزايش تراز درياچه اروميه در روزهاي اخير را بارندگي و رهاسازي آب سدها به درياچه عنوان كرد و گفت: طي چند روزهاي گذشته ميزان بارندگي در حوضه آبريز درياچه اروميه به شدت افزايش يافته و اميدها براي احياي نگين آبي آذربايجان را دوچندان كرده است.
رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي با بيان اينكه قبل از تشكيل اين ستاد، تراز درياچه اروميه سالانه به طور متوسط 40 سانتي متر كاهش مي يافت، بيان كرد: برنامه ريزي، تخصيص اعتبار و تلاش دولت تدبير و اميد براي احياي اين درياچه، روند خشك شدن آن را متوقف كرد.
وي با تاكيد بر اينكه طرح هاي انتقال آب به درياچه اروميه هنوز به بهره برداري نرسيده است، اضافه كرد: سال آينده چندين طرح انتقال آب به درياچه به بهره برداري مي رسد كه نقش بسزايي در احياي نگين آبي آذربايجان خواهد داشت.
به گزارش ايرنا درياچه اروميه در قالب طرح هاي ستاد احيا قرار است ظرف مدت 10 سال/از 1394/ به تراز اكولوژيك خود برسد؛ اين درياچه از اواسط دهه 1380 شروع به خشك شدن كرد و بنا بر آمار بين المللي تا سال 2015 ميلادي حدود 80 درصد از مساحت آن خشك شد.
همه كارشناسان داخلي و خارجي بر اين عقيده هستند كه مشاركت جوامع محلي در كنار اجراي طرح هاي مختلف، نقش مهمي در احياي نگين آبي آذربايجان دارد.
3214/3072