معاون ميراث فرهنگي: توسعه گردشگري ورزشي نيازمند شوراي راهبردي است

سمنان- ايرنا- معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع‌دستي و گردشگري گفت: توسعه گردشگري ورزشي، از اهداف اين سازمان، به ايجاد شوراي راهبردي به منظور هماهنگي هاي بيشتر داخلي و بين سازماني نيازمند است.

ولي تيموري شامگاه دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: توسعه گردشگري ورزشي يكي از اهداف سازمان ميرث فرهنگي در توسعه گردشگري در كشور است و وزارت ورزش و جوانان به منظور ايجاد و توسعه گردشگري ورزشي بايد در كنار سازمان ميراث فرهنگي قرار گيرد و نياز است همكاري با فدراسيون هاي مختلف در اين زمينه توسعه يابد.
وي با بيان اينكه در حوزه هايي كه چند دستگاه دخيل هستند، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نقش هماهنگ كننده دارد، افزود: در زمينه گردشگري ورزشي بايد به سمت ايجاد يك شوراي راهبري گردشگري ورزش رفت.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اينكه زيرساخت ها و رويدادهاي ورزشي در كشور براي ايجاد گردشگري ورزشي فراهم است، خاطرنشان كرد: وزارت ورزش و جوانان براي ارتقا اين امر بايد همكاري بيشتري كند تا هماهنگ تر عمل كنيم.
وي يادآور شد: تاكنون اقدامي در چارچوب شوراي راهبري در حوزه گردشگري ورزشي انجام نشده، اما در حوزه هاي سلامت، دريايي و زيارتي اين اقدام صورت گرفته است.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري افزود: تاكنون اقدامات در اين بخش به صورت پراكنده انجام شده و نيازمند فعاليت هاي منسجم و هماهنگ است.

** ضرورت توجه به جوامع محلي در توسعه گردشگري
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بيان كرد: ظرفيت و توانمندسازي جوامع محلي باهدف جذب گردشگران يكي از اولويت هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.
تيموري با تاكيد بر لزوم آموزش فعالان حوزه گردشگري مانند هتل داران و راهنماها، تصريح كرد: جوامع محلي نيز به منظور برقراري روابط دوسويه و مثبت با گردشگران داخلي و خارجي نيازمند آموزش است.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ادامه داد: توسعه پايدار صنعت گردشگري در كشور بدون مشاركت جوامع محلي امكان پذير نيست.
تيموري خاطرنشان كرد: امروزه گردشگران خارجي و حتي داخلي براي تعامل، برقراري ارتباط دوسويه، يادگيري و برخي مشاركت ها با جوامع محلي و آشنايي با آداب و سنت هاي آنان اقدام به سفر مي كنند.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، به برنامه آموزشي در اسفند 97 به منظور ظرفيت سازي و توانمندسازي جوامع محلي اشاره كرد و افزود: برنامه ريزي ها براي اجراي دوره هاي آموزشي با هدف ارتقاء هر چه بيشتر اين مساله بايد انجام شود.
وي گفت: هيچ گونه محدوديت منابع براي احداث اقامتگاه هاي بوم گردي در كشور وجود ندارد، اما كميت اين اماكن نبايد به امر كيفيت و استانداردسازي خدمات غالب شود و بايد به اين مسايل نيز توجه شود.
تيموري ابراز داشت: نيازسنجي براي تعداد اقامتگاه هاي بوم گردي مورد نياز انجام مي شود تا توسعه پايدار براي مناطق و جوامع محلي نيز به همراه داشته باشد.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تاكيد كرد: سياست هاي اين سازمان به سمت ارتقاي كيفيت اقامتگاه هاي بوم گردي به منظور خروجي هر چه بيشتر اين اماكن و توسعه گردشگري همراه با گردشگرپذيري همراه شود.
وي با بيان اينكه زيرساخت هاي فرهنگي كشور براي پذيرش گردشگر خارجي فراهم و مطلوب است، تاكيد كرد: مهمان نوازي و برخورد مناسب ايرانيان از گردشگران خارجي يكي از مولفه هاي موفقيت جامعه ايراني براي جذب گردشگران است.
تيموري با بيان اينكه ورود گردشگران خارجي با فرهنگ هاي متفاوت به كشور به هيچ عنوان چالش نيست بلكه فرصت است، خاطرنشان كرد: در اصول گردشگري نيز به گردشگراني كه به مقصدي وارد مي شوند توصيه شده با رعايت اخلاق گردشگري، به مقررات و اعتقادات آن منطقه احترام بگذارند.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري گفت: گردشگر خارجي تابع قوانين و مقررات كشور است و هيچ مشكلي براي فرهنگ ما ايجاد نمي كند.
تيموري شامگاه دوشنبه در آيين تجليل از خادمان سفرهاي نوروزي 98 استان سمنان حضور يافت.
اقامت مسافران نوروز 98 در هتل هاي استان سمنان 37 درصد و ميزان اقامت مسافران در استان تا سه شب نيز افزايش يافت.
9891/6103