تكميل 6 كتابخانه عمومي كردستان نيازمند تامين اعتبار است

سنندج - ايرنا - مدير كل كتابخانه هاي عمومي كردستان گفت: 6 كتابخانه در اين استان براي تكميل و بهره برداري نيازمند 435 ميليارد ريال اعتبار هستند.

محمد عبدالملكي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه كتابخانه مركزي سنندج به عنوان مهمترين پروژه مطرح است، اظهار داشت: براي ساخت اين كتابخانه فقط زميني به مساحت 13 هزار و 150 متر مربع تملك شده است.
وي با بيان اينكه كتابخانه مركزي سنندج نيازمند 300 ميليارد ريال اعتبار است، اضافه كرد: ديگر پروژه نيازمند اعتبار شامل كتابخانه هاي نايسر با 50 ميليارد ريال، روستاي سراب قاميش با پنج ميليارد ريال، دهگلان با 50 ميليارد ريال، بلبان آباد 20 ميليارد ريال و قروه با 10 ميليارد ريال است.
عبدالملكي با بيان اينكه زيربناي اين 6 كتابخانه 22 هزار و متر مربع است، افزود: در حال حاضر زيربناي تمام كتابخانه هاي استان 21 هزار و 50 متر مربع است كه در صورت اتمام اين 6 پروژه اين آمار 2 برابر مي شود.
مدير كل كتابخانه هاي عمومي كردستان با اشاره به 1.3 متر مربع بودن سرانه فضاي كتابخانه براي هر 100 نفر در استان، يادآور شد: ميانگين كشوري در اين زمينه چهار متر مربع و سند چشم اندازه 20 ساله كتابخانه ها هشت مترمربع براي هر 100 نفر است كه سرانه استان كردستان با اتمام اين پروژه ها به 2.6 دهم متر مربع ارتقا مي يابد.
وي با اشاره به اينكه مهم ترين مشكل كتابخانه هاي استان كمبود زمين به دليل شرايط توپوگرافي منطقه و كمبود اعتبار است، گفت: تقويت وضعيت استان در اين بخش نيازمند حمايت مسئولان كشوري، استاني و خيرين است.
عبدالملكي با بيان اينكه طي چهار سال اخير پنج باب كتابخانه بر تعداد كتابخانه هاي موجود استان اضافه شده است، افزود: كتابخانه امام جعفر صادق (ع) روستاي خانم آباد، كتابخانه شهيد يوسف مرادي روستاي خامسان و كتابخانه شهيد فريدون رستمي در روستاي شيروانه، كتابخانه شهيد حبيب الله معاذي در روستاي طا و كتابخانه ماموستا هيمن در روستاي كوله ساره پنج كتابخانه ايجاد شده در سال هاي اخير هستند.
وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر ساخت و تجهيز كتابخانه زمان بر و پر هزينه است بنابراين ايجاد كتابخانه هاي داراي حق انتفاع و يا مشاركتي راهكار بسيار مطلوبي براي ارتقاي فضاي كتابخانه ايي محسوب مي شود.
مديركل امور كتابخانه هاي عمومي كردستان گفت: اكنون از كتابخانه هاي موجود در اين استان چهار باب درجه چهار، 6 باب درجه پنج، 6 باب درجه 6، 11 باب درجه هفت، چهار باب درجه هشت و چهار باب درجه 9 و 15 باب هم روستايي هستند.
وي تعداد اعضاي فعال كتابخانه هاي استان را 48 هزار نفر اعلام كرد و يادآور شد: از اين تعداد 22 هزار نفر مرد و 26 هزار نفر را زنان تشكيل داده اند.
عبدالملكي اضافه كرد: بيشترين اعضاي فعال هم مربوط به كتابخانه هاي عمومي شهرستان سنندج با 11 هزار عضو است و شهرستان هاي كامياران و قروه در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
وي توسعه كتابخانه هاي عمومي را نيازمند حمايت مسئولان دانست و افزود: كتابخانه هاي عمومي از مهمترين اركان توسعه فرهنگي در كشور هستند كه بايد بيش از پيش مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرند.
به گزارش ايرنا، اين استان با يك ميليون و 603 هزار نفر جمعيت داراي 80 باب كتابخانه نهادي و مشاركتي است كه از اين تعداد 50 باب نهادي و بقيه مشاركتي است.
7349/9102