2 هزار انشعاب غيرمجاز آب در مناطق روستايي خرمشهر شناسايي شد

آبادان - ايرنا - رييس اداره آب و فاضلاب روستايي خرمشهر گفت: حدود 2 هزار انشعاب غير مجاز آب در مناطق روستايي اين شهرستان شناسايي شده است.

به گزارش ايرنا حسين عسكري مجد دوشنبه در نشست شوراي سلامت و امنيت غذايي خرمشهر افزود: يكي از علل بروز آلودگي در شبكه آب روستايي انشعاب هاي غير مجاز مي باشند.
وي با تشريح وضعيت تاسيسات آبرساني روستاهاي غرب كارون خرمشهر نيز گفت: تاسيسات آبرساني روستاهاي غرب كارون در بحران اخير سيل به دليل تردد ماشين آلات سنگين آسيب ديد و شبكه آبرساني دچار شكستگي مكرر شد كه به دليل كمبود نيروي انساني و ماشين آلات اين شكستگي ها به موقع ترميم نشد.
مدير شبكه بهداشت خرمشهر نيز با بيان اينكه آثار زيانبار ناشي از سيل در سطح شهرستان خرمشهر بررسي شود گفت: با توجه به پيك اول التور خشكاندن آب هاي راكد ناشي از سيل اخير در روستاها و حاشيه شهر ضروري است.
عماد شرفي اظهار داشت: وجود آبهاي راكد موجب تجمع حشرات و حيوانات موذي مي شود لذا بايد نسبت به خشكاندن اين منابع آلودگي اقدام كرد.
وي از پايش گروه هاي بهداشت محيط در مناطق آسيب ديده ناشي از سيل خبر داد و گفت: گروه كارشناسي بهداشت محيط شهرستان خرمشهر در بحران سيل و پس از آن به طور مستمر و روزانه نمونه برداري از آب انهار و پايش آبهاي راكد را انجام داد.
شرفي از شهرداري ها خواست نسبت به آهك پاشي و پاكسازي كانال هاي فاضلاب در خرمشهر اقدام كنند.
وي گفت: با توجه به دستور اكيد استاندار خوزستان مبني بر آهك پاشي و پاكسازي كانال هاي آب لذا براي پيشگيري از هر گونه بيماري مي بايست كار آهك پاشي اين كانالها هر چه سريعتر انجام شود.
شرفي ادامه داد: بسياري از كانال ها ، نهرها و جوي هاي روباز همچون نهر پنج تا 11 منطقه محرزي خرمشهر به محل تجمع زباله تبديل شده و شهرداري و بخشداري اقدامي براي جمع آوري زباله اين مناطق نمي كند.
شرفي، جمع آوري زباله ها و دفع فاضلاب در مناطق حاشيه شهر را از ديگر مشكلات بهداشتي خرمشهر برشمرد و گفت: مردم مناطق مختلف به خصوص حاشيه شهر خرمشهر از سرريز شدن فاضلاب و لايروبي نشدن مجاري رو باز شاكي هستند و به طور مستمر به شبكه بهداشت مراجعه مي كنند.
7100/6068