اداره كل عملیات و تعهدات ارزی بانك مركزی به یك بانو سپرده شد

تهران- ایرنا- رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در حكمی «شیوا راوشی» را به عنوان مدیركل عملیات و تعهدات ارزی منصوب كرد.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری هشتم شهریورماه 1396 در نخستین گفت و گوی زنده تلویزیونی پس از تشكیل دولت دوازدهم گفت: به همه وزیران دولت دوازدهم دستور دادم هر وزیری دستكم باید 2نفر از جوانان را در سمت معاون، مشاور یا دستیار وزیر بگمارند و از وجود یك خانم در یكی از این سمت های مشابه در تحول وزارتخانه ها استفاده كنند.
پیرو همین دیدگاه بود كه رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) در حكمی «شیوا راوشی» را به عنوان مدیركل عملیات و تعهدات ارزی معرفی كرد.
به نوشته تارنمای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، «عبدالناصر همتی» همچنین امروز سه مدیركل دیگر و یك مشاور را برای خود برگزید.
بر پایه احكام صادر شده، «مهرزاد ذاكری» مدیركل امور مجلس، «حمید قنبری» مدیركل بین الملل و «محمدحسین فلاحتكار» مدیركل آموزش و منابع انسانی شدند.
همچنین «مهدی اسلامی پناه» به عنوان مشاور رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

اقتصام*3061*1961*