شرط جديد ترخيص كالا بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش اعلام شد

تهران- ايرنا- ترخيص اقلام اظهار شده به گمرك بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش، طبق رديف تعرفه استنباطي گمرك و مشروط به ثابت بودن شرح تجاري كالا بلامانع است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، وزارت امور اقتصاد و دارايي براي جلوگيري از رسوب كالا در بنادر دستورالعملي به گمرك ابلاغ كرده است.
بر اساس گزارش گمرك، ترخيص اقلام اظهار شده به اين سازمان بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش، طبق رديف تعرفه استنباطي گمرك و مشروط به ثابت بودن شرح تجاري كالا بلامانع است
در صورتي كه كالاي اظهاري به گمرك، جزو كالاي گروه يك باشد ضمن بررسي كالا توسط گمرك، رديف تعرفه كالا تغيير پيدا كرده و در گروه كالايي 2 قرار مي گيرد؛ در صورت ارائه نامه از سوي بانك عامل مربوطه مبني بر پرداخت مابه التفاوت توسط ذي نفع، ادامه تشريفات گمركي بلامانع است.
اگر بر اساس بررسي هاي انجام شده، مطابق رديف تعرفه استنباطي گمرك، كالاي موردنظر در گروه چهارم كالايي قرار گيرد كه ثبت سفارش آنها از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ممنوع شده است، امكان ترخيص كالا مقدور نخواهد بود.

اقتصام**4037**2022