آمادگي نيروي انتظامي براي مديريت جمعيت دو برابري زائران اربعين

تهران- ايرنا- جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا به آمادگي نيروي انتظامي براي مديريت جمعيت دو برابري زائران اربعين اشاره كرد و گفت: در اربعين حسيني (ع) سال 98 تلاش مي كنيم از تمام ظرفيت هاي نيروي انتظامي استفاده كنيم و آنها را پاي كار بياوريم.

به گزارش روز دوشنبه گروه اجتماعي ايرنا از پليس، سردار محسن فتحي زاده در اولين جلسه كميته امنيتي انتظامي ستاد مركزي اربعين حسيني (ع) ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، گفت: امسال همزمان با برگزاري اربعين حسيني (ع) به دليل رايگان شدن صدور رواديد و پيش بيني افزايش جمعيت زائران با شرايط خاصي روبه رو هستيم؛ بنابراين در سال جاري بايد خود را براي جمعيتي 2 برابري از زائران نسبت به سال گذشته آماده كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه نياز است آمادگي و هماهنگي ها بين بخش هاي مختلف در حد مطلوب صورت بگيرد، عنوان كرد: 8 مهر ماه سال 98 (اول ماه صفر)، عمليات اربعين حسيني (ع) آغاز مي شود؛ حدود 4 ماه و 23 روز تا اربعين حسيني (ع) و جبران كمي ها و كاستي ها زمان باقي مانده است.
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا ادامه داد: لازم است برگزاري جلسات و هماهنگي هاي كميته امنيتي انتظامي ستاد مركزي اربعين حسيني (ع) در سال جاري پررنگ تر از سال هاي قبل برگزار شود؛ برهمين اساس بايستي از كليه ظرفيت هاي موجود، به صورت بهينه استفاده شود و هماهنگي بين دستگاه ها بيش از گذشته و با جديت لازم صورت بگيرد.
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا خاطرنشان كرد: طي سال گذشته با وجود برخي مشكلات، 2 ميليون زائر اربعين حسيني را به خوبي مديريت كرديم، برهمين اساس امسال نيز بايد براي رفع برخي مشكلات با جديت عمل كنيم.
وي با تأكيد بر تأمين امنيت زائران در اربعين حسيني سال 98 گفت: بحمدالله سال گذشته هيچ گونه مشكل امنيتي در محدوده مسئوليتي در كشور به وجود نيامد، بنابراين تأمين امنيت امسال با جديت بيشتري پيگيري مي شود و امنيت را با وجود برخي از تهديد هاي موجود برقرار مي كنيم.

**صدور رواديد سرعت مي يابد
سردار فتحي زاده همچنين به اهميت توجه به صدور رواديد براي زائران اشاره كرد و گفت: امسال قطعا جمعيت زائران 2 برابر مي شود، بنابراين با مديريت جدي و هماهنگ بايستي رواديد در زمان مناسب به دست زائران برسد.
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا عنوان كرد: طي سال گذشته 2 ميليون زائر توسط وسائل حمل و نقل عمومي با وجود برخي از مشكلات مديريت شدند، لازم است امسال نيز به صورت جدي به اين موضوع پرداخته شود؛ احتمال دارد سياست هاي حمل و نقلي را تغيير دهيم در اين راستا لازم است با پليس راهور جلساتي برگزار شود.
وي تصريح كرد: در صورتي كه جمعيت زائران اربعين، امسال بيش از سال گذشته باشد بايد بار حمل و نقل عمومي را به حمل و نقل خصوصي واگذار كنيم.
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا به موضوع زيرساخت هاي كنترل جمعيت اشاره كرد و ادامه داد: لازم است مرز خسروي تعيين تكليف شود و تا زمان برگزاري كنگره عظيم اربعين به مدار جدي بهره برداري برسد.
وي همچنين به زيرساخت هاي كشور عراق اشاره و بيان كرد: اين موضوع از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه زيرساخت هاي كشور مقابل نيز در اين امر تأثير گذار است بنابراين بايد ظرفيت و آمادگي هر دو كشور را در نظر بگيريم؛ اگر جمعيت زائران در گيت هاي ورودي به كشور عراق دچار تراكم شود ناچار هستيم اين جمعيت را در مرز كشور خود متوقف كنيم، البته سال گذشته در اين رابطه با كمترين مشكل مواجه بوديم.
سردار فتحي زاده تأكيد كرد: بايد با هماهنگي و جديت موضوعات مربوط به اربعين حسيني سال 98 را دنبال كنيم؛ در نيروي انتظامي از مدتها پيش جلساتي در اين رابطه برگزار شده و ستاد اربعين در اين رابطه فعال است اما بسياري از كارها به خروجي بخش هاي ديگر گره خورده بنابراين بايد تمامي ظرفيت ها را براي رفع مشكلات پاي كار بياوريم.
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا عنوان كرد: در خصوص اربعين حسيني (ع) بايد مديريت افكار عمومي صورت بگيرد و اطلاع رساني و عمليات رواني به موقع انجام شود.
وي ادامه داد: برخي از زائران تصور مي كنند، رواديد وجود ندارد در حالي كه رواديد رايگان شده و وجود دارد كه بايستي در اين رابطه اطلاع رساني صحيح و به موقع صورت بگيرد.
سردار فتحي زاده به برگزاري جلسات تخصصي و فني در رابطه با موضوعات مطرح شده اشاره و بيان كرد: براي پيشرفت بهتر در كارها در كنار اين نشست هايي كه هر چند وقت يكبار برگزار مي شود بايد هماهنگي و تبادل اطلاعات صورت بگيرد و كارگروه هاي تخصصي نيز تشكيل تا موضوعات حرفه اي تر دنبال شود در اين راستا به انسجام و هم افزايي براي ارتقاء امنيت نياز داريم.

**زيرساخت هاي حمل و نقل فراهم شده است
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا با تأكيد به حمل و نقل و آماده سازي زيرساخت ها با توجه به افزايش جمعيت زائران، گفت: قطعا تردد خودروها افزايش چشمگيري خواهد داشت پس بايد شرايط در مرزها با توجه به سيل اخير مهيا باشد.
وي همچنين به تعيين تكليف مرز خسروي تا اربعين حسيني (ع) تأكيد كرد و گفت: عمليات عبور زائران اربعين بايد زودتر از موعد به سرانجام برسد همچنين آسان سازي و روان سازي صدور رواديد بايد به عنوان يك موضوع جدي مدنظر باشد؛ در خصوص صدور الكترونيكي رواديد نيز موضوعاتي عنوان شده اما هنوز زيرساخت هاي آن مهيا نيست.
سردار فتحي زاده تأكيد كرد: طرح هاي امنيتي و انتظامي بايد با استفاده از تجربيات سال گذشته به روز رساني شود و تمامي نيروهاي مسلح وظايف خود را در رابطه با طرح هاي امنيتي انتظامي به درستي بدانند.
جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا عنوان كرد: علاوه بر مرزهاي موجود براي عبور زائران اربعين حسيني بايد بر مرزهاي شرقي كشور نيز نظارت بهتري صورت بگيرد؛ امسال بايد درباره مرزي كه زائران غيرايراني از آن تردد مي كنند بازنگري شود.
وي ادامه داد: امسال به دليل حجم زياد زائران خوزستاني در جنوب، مرز شلمچه به خوزستاني ها اختصاص مي يابد و محل جديدي براي عبور زائران غير ايراني همچون مرز خسروي اختصاص داده شود، بنابراين لازم است در اين رابطه زودتر از اربعين حسيني (ع) تعيين تكليف شود.
سردار فتحي زاده عنوان كرد: بحمدالله بودجه مطلوبي از سوي دولت براي اربعين امسال اختصاص يافته، بنابراين لازم است با وجود منابع تأمين شده برخي مشكلات رفع شود و ديگر سازمان هاي مربوطه پاي كار بيايند.
اجتمام*9294*