۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۴:۲۱
کد خبر: 83304907
۰ نفر
اميدواريم چنين باشد - غلامرضا مالك زاده*

رئيس يك تشكيلات فرهنگي اوايل هفته اي كه با 14 ارديبهشت 98 آغاز شد از خبرنگاران استان فارس براي مصاحبه مطبوعاتي دعوت كرد و خبرنگاران هم در نشست خبري وي در شيراز شركت كردند و خبر هم منتشر شد كه تا اينجاي كار، نه شگفتي در كار است و نه استثنا.

اما اگر بدانيم كه همين شخص دعوت كننده از خبرنگاران براي نشست خبري،كسي باشد كه پيشتر گفته بود كه به سواد خبرنگاران استان فارس براي پوشش خبرهاي حوزه كاري خود اعتماد ندارد، وادي شگفتي و استثنا در برابر شما رخ نمايي مي كند.
تشكيلات اين شخص از زمان تصدي وي تعامل مناسب و روابطي بسامان با خبرنگاران استاني نداشته و دست اندركاران روابط عمومي آن، سخني با اين مضمون بر زبان آورده اند: هر خبرنگار در استان فارس كه مي خواهد از حوزه كاري ما مطلب تهيه كند بايد به چند زبان زنده دنيا افزون بر زبان فارسي مسلط باشد زيرا خبرها و ديدارهاي ما تخصصي و به زباني غير از فارسي و فراتر از زبان فارسي معمولي است.
روابط عمومي اين تشكيلات فرهنگي در چند سال گذشته خبرهاي خود را به يك يا دو رسانه آن هم خارج از استان فارس ارسال مي كرده تا رسانه هاي خارج از اين استان آن را با زبان فارسي غير معمولي بازتاب دهند و آنان هم چنين مي كرده اند.
پس از انتشار چنين خبرهايي گاهي روابط عمومي اين تشكيلات، لينك هاي خبرها را براي ارباب جرايد فارس مي فرستاده تا در رسانه هاي فارس منتشر شود كه گاهي رسانه ها اين لينك ها را باز نشر مي كردند.
مي توان حدس زد كه اين كاركرد در قالب همان تفكر نگاه به بيرون از استان و توانمند پنداشتن خبرنگاران مركزنشين است كه ياد آور اين ضرب المثل است: مرغ همسايه، غاز است.
حال با اين پيشينه و اقدامي كه رئيس اين تشكيلات براي دعوت از خبرنگاران «غير متخصص» براي نشست خبري كرده، بايد پرسيد: چه شده براي پوشش برنامه اي تخصصي كه قرار است بيش از يك ماه ديگر در شيراز برگزار شود، خبرنگاران معمولي استاني به نشست خبري وي دعوت شده اند؟
جالب اينكه مي شد همين مباحثي را كه اين مقام فرهنگي در نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه هاي فارس مطرح كرده در قالب فاكس، ايميل، شبكه هاي پيام رسان يا سايت اطلاع رساني اين تشكيلات به اطلاع ارباب جرايد رساند زيرا دادن پيش خبر نياز به زبان تخصصي ندارد.
به عبارت ديگر كار اين دستگاه فرهنگي كه تا به حال دادن خبر بدون حضور خبرنگاران استان فارس بوده مي شد اين بارهم بدون دعوت از آنان و طبق اصول پذيرفته شده مسئولان اين تشكيلات فرهنگي و از راه دور باشد.
اينكه مباحث اين تشكيلات علمي، چنان تخصصي است كه براي هر يك از موارد بايد خبرنگاري متخصص دعوت شود، شايد پذيرفتني است اما اين كه قراراست نشستي تخصصي برگزار و پيش خبر آن را به خبرنگاران به قول خودشان غير متخصص اعلام كنند، تا حد زيادي پذيرفتني نيست.
بايد پرسيد اگر نشست آينده اين تشكيلات فرهنگي، تخصصي است كه گويا هست، دعوت از خبرنگاران معمولي آن هم استاني چه معنايي دارد؟
مگر اينكه بخواهيم با خوش بيني چنين گمان كنيم كه اين مسئولان، قصد آشتي با رسانه ها را دارند و از اين پس تعاملي مناسب با همه خبرنگاران خواهند داشت.
همچنين خوش بين باشيم كه دست اندركاران آن به اين رهيافت نيز رسيده اند: بحثي را كه مردم عادي بايد بدانند و مسير آن از رسانه هاي همگاني مي گذرد، از نظر حرفه اي نمي توان پيچيده نوشت و خبرنگاران معمولي (به توصيف آنان) مي توانند به افراد متخصص كمك كنند.
گمان ديگر اين است كه رئيس اين نهاد علمي كه برگزاركننده نشست تخصصي است، قصد داشته پيش خبر آن را خبرنگاران به قول خودشان غير متخصص استان فارس بازتاب دهند ولي هنگام برگزاري همايش، خبرنگاران متخصص غير استاني بحث هاي همايش را پوشش دهند.
بايد اميدوار بود كه جنبه خوش بينانه بر موضوع ياد شده چيرگي داشته باشد و تصور اينكه نشست خبري مسئول اين تشكل فرهنگي و اعلام پيش خبر، فقط براي تبليغ همايش تخصصي آينده به صورت رايگان باشد، غلط است.

* دبير ايرناي فارس