10 تيم در رقابت هاي فوتبال جام ستارگان هرمزگان شركت كردند

بندرعباس- ايرنا- دبير هيات فوتبال هرمزگان گفت 10 تيم در دومين دوره رقابتهاي فوتبال جام ستارگان استان كه در دو گروه و با حضور چهره هاي مطرح فوتبال هرمزگان برگزار مي شود، شركت كردند.

قاسم رنجبريان روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در گروه نخست اين رقابتها تيم هاي تيم ستارگان احمدي ، آرش بندرعباس، تيپ تكاوران هرمزگان، نبرد بندرعباس و زاهد منتخب چاهو به مصاف هم مي روند.
وي افزود: در گروه دوم نيز تيم هاي شريعت سيد جوذر حاجي آباد ، خليج فارس ميناب،شهرداري، مهرداد و نايبند بندرعباس با هم رقابت خواهند كرد.
رنجبريان بيان داشت: اين رقابتها از فردا شب با برگزاري ديدار پاياني ميان تيم هاي خليج فارس ميناب و مهرداد بندرعباس از ساعت 21 و 15 دقيقه در ورزشگاه تختي بندرعباس به صورت رسمي آغاز مي شود و هر شب برگزار خواهد شد.
دبير هيات فوتبال هرمزگان تصريح كرد: احمد مرشدي به همراه نجف پناهي ، رضا شرفي و مهدي رنجبر قضاوت ديدار افتتاحيه را عهده دار هستند.
عنوان قهرماني نخستين دوره رقابت هاي فوتبال جام ستارگان هرمزگان در اختيار تيم ستارگان احمدي است.
7198/6048