مديران در حمايت از توليد ريسك پذير باشند

سنندج - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كردستان گفت: مديران بايد براي حمايت از توليد ريسك پذير باشند و از حداكثر ظرفيت هاي قانوني براي حمايت از توليد استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حسين فيروزي روز يكشنبه در همايش رونق توليد اظهار داشت: قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي براي خدمت به مردم است اگر ديديم قانوني به مردم و پيرامون آن خدمت نمي كند مطمئن باشيد تفسير ما نادرست است.
وي اضافه كرد: رهبر معظم انقلاب دستور حمايت از توليد داده اند در اين شرايط درگير تفاسير تنگ نظرانه شدن در رابطه با قانون معني ندارد و بايد تفاسيري از قانون صورت گيرد كه به نفع توليد باشد.
فيروزي با اشاره به اينكه آمريكا با اعمال تحريم هايي يكجانبه جنگي نابرابر را شروع كرده است يادآور شد: هيچ ملت و دولتي با اين جريان همراهي نكرده اند چونكه يك نوع قلدري محسوب مي شود.
وي تاكيد كرد: در اين جنگ اقتصادي كشور با وحدت، همدلي ملت و تلاش كساني كه در جبهه توليد هستند مي تواند موفق شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كردستان افزود: شكل گيري نظم جديد و رويه آمريكا براي فشار اقتصادي بر ايران، دولت و ملت را به اتخاذ سياست هاي جديد وادار مي كند.
وي اضافه كرد: مهمترين سياست حمايت از توليد داخل است و هيچ تئوري ديگري به اين اندازه مورد تاكيد نيست.
وي گفت: سامانه اي براي خريد دستگاه هاي دولتي ايجاد شده تا حقي از ملت و بيت المال ضايع نشود اما اگر مديران مراقبت نكنند اعتبارات استان به استان هاي ديگر مي رود.
فيروزي افزود: توليدكنندگان استان در اين سامانه ثبت نام كنند، و تلاش كنند كيفيت و قيمت را مورد توجه قرار دهند.
وي با اشاره به اينكه ما درگير دو جنگ اقتصادي و رواني هستيم تاكيد كرد: ملت به شرطي در جنگ اقتصادي پيروز مي شود كه اميد خود را از دست ندهد.
وي خطاب به مسئولان بانكي استان گفت: امسال بايد منابع 20 هزار ميليارد ريالي بانك هاي دولتي و 10 هزار ميليارد ريالي بانك هاي خصوصي ‏براي حمايت از توليد مورد استفاده قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كردستان يادآور شد: از 26 واحد توليدي صادراتي در سال 96 به 40 واحد توليدي صادراتي در سال 97 رسيديم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان هم در اين همايش گفت: باوجود همه مشكلاتي كه كشور با آن درگير است تمام بزرگان كشور مهمترين مسئله را توليد ديده اند
محمد دره وزمي اظهار داشت: زيربناي حل بسياري از مشكلات كشور حل مشكل توليد است كه بايد براي رفع آن بيشتر تلاش كرد.
وي اضافه كرد: مديران ارشد استان تاكيد بر تسهيل گري قانون در زمينه توليد دارند و خواستارند كه از فعالين توليد سخت گيري نشود.
وي افزود: قول مي دهيم در سال 98 هيچ واحد توليدي تعطيل نخواهد شد و بر اساس قهر دستگاه هاي دولتي فشاري بر توليدكنندگان نيايد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان با اشاره به اينكه در شرايط جنگي وظيفه ما مشخص است تاكيد كرد: شما سربازان جنگي هستيد و ما لجستيك شما خواهيم بود.
وي با بيان اينكه 130 ميليون يورو ثبت سفارش در استان صورت گرفته كه نشانه عزم جدي براي حمايت از توليد است.
دره وزمي يادآور شد: افزايش 25 درصدي مصرف برق واحدهاي توليدي در سال 97 نسبت به سال 96 به معني عزم توليدكنندگان و رونق توليد است.
وي گفت: همه توليدكنندگان مطمئن باشند اجراييه اي براي هيچ توليد كننده واقعي در سال 98 صادر نخواهيم كرد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي كردستان هم در اين همايش گفت: آموزش نيروي انساني را بايد جدي بگيريم چون يك سرمايه گذاري است و مي تواند در بهره وري كار نقش موثري داشته باشد.
سيد جميل احمدي اظهار داشت: تنها وجود نيروي كار كفايت نمي كند بلكه نيروي كار داراي دانش و مهارت و آشنا به فنادري به رونق توليد كمك مي كند
وي با بيان اينكه آموزش هاي دستگاه هاي مختلف با همكاري يكديگر مي تواند مكمل هم باشد افزود: آمادگي ايجاد مراكز ارائه خدمات آموزشي جوار واحدهاي صنعتي را داريم.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي كردستان هم در اين همايش گفت: حضور توليدكنندگان در شهركه هاي صنعتي موجب مي شود هزينه هاي دريافتي صرف افزايش امكانات و گسترش اين شهرك ها شود.
احمد خسروي با اشاره به نحوه واگذاري حق انتفاع زمين اظهار داشت: سال گذشته پنج درصد و امسال 10 درصد پيش پرداخت و مابقي به صورت اقساط در اختيار توليدكننده قرار مي گيرد.
خسروي افزود: سرانه زمين خالص صنعتي استان 3.6 درصد است كه اين ميزان در كشور هفت درصد است.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت هم در اين همايش گفت: در شرايط بحراني توليد قرار داريم و اين شرايط قانون پذير نيست و همه تلاش مي كنند كه رفع شود چون منافع عمومي مطرح است.
عبدالله كارداني اظهار داشت: اعتباري براي تجهيز مدارس در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته و از مديركل خواستيم از توليدكنندگان داخل استان خريد شود اما به روال قانوني استناد كردند كه بايد در سايت درخواست خريد را اعلام كنند.
رييس اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي كردستان هم گفت: شرايط اقتصادي سختي در پيش داريم و از دستگاه ها انتظار داريم به توليدكنندگان توجه بيشتري كنند و به آنها اميد دهند.
كمال حسيني افزود: رونق توليد با بخشنامه، همايش و صحبت اتفاق نمي افتد و بايد در فضاي كسب و كار ديده شود.
وي اضافه كرد: در استان هاي ديگر تسهيلات چند هزار ميلياردي واگذار مي شود و بايد شاهد رقم هاي تسهيلات بالاتري در كردستان باشيم.
حسيني اظهار داشت: قانون در تمام كشور يكسان است و نبايد شاهد تفاوتي ميان استان ها باشيم كه براي اين امر نياز است باورها تغيير كند.
دبير شوراي بانك هاي استان كردستان هم با اشاره به اينكه وضعيت اشتغال و توليد استان نشان مي دهد خدمات كافي صورت نگرفته است، گفت: بانك ها تمام قد در خدمت توليد خواهند بود.
علي اشرف يوسفي قياسي اضافه كرد: بانك هاي استان كردستان در پايان دي 97 طبق آمار 78 درصد منابع خود را تسهيلات پرداخت كرده اند و از اين لحاظ استان نهم كشور بوده ايم.
وي افزود: 100 ميليارد ريال براي پرداخت هشت درصد از 18 درصد سود تسهيلات توليد كنندگان اختصاص داده شده است.
يوسفي قياسي با اشاره به اينكه اگر توليدكنندگان تسهيلات معوقي دارند براي رفع مشكلات به بانك مربوطه مراجعه كنند تاكيد كرد: بانك ها نمي گذارند هيچ واحد توليدي به دليل نداشتن سرمايه در گردش تعطيل شود.
6108 / 3034