كمربندي دوم اروميه به عنوان «سپاه پاسداران» مزين مي‌شود

اروميه- ايرنا- رييس شوراي اسلامي شهر اروميه گفت: كمربندي دوم اروميه به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نامگذاري مي‌شود.

محمدرضا عليزاده امامزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه رشادت و از جان‌گذشتگي نيروهاي غيور سپاه شهدا در ايجاد امنيت كشور و آذربايجان‌غربي قابل تقدير است، بيان كرد: مديريت شهري در راستاي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي در كنار سپاه گام بر مي دارد.
وي ادامه داد: دشمن به دنبال تفرقه‌افكني است اما نمي‌داند كه ملت ايران روز‌به‌روز آگاه‌تر و هوشيارتر مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه ساخت كمربندي دوم به طول 42 كيلومتر از سال 1396 وارد فاز اجرايي شد، اظهار داشت: سهم شهرداري از ساخت اين كمربندي به طول 27 كيلومتر از تقاطع غيرهم سطح سرو تا جاده اشنويه است و مابقي اجرا از جاده اشنويه تا تقاطع غيرهم سطح بر عهده اداره راه شهرسازي استان مي باشد.
وي با اشاره به پيشرفت فيزيكي بيش از 45 درصدي فاز اول كمربندي دوم، عنوان كرد: فاز اول با هفت تقاطع غيرهم سطح از محل پل شهيدلر كورپسي، سرو و انهر در دست ساخت است.
عليزاده با بيان اينكه فاز دوم كمربندي دوم از جاده انهر تا جاده بند به طول 10 كيلومتر به زودي وارد فاز اجرايي مي شود، گفت: كمربندي دوم شهر اروميه با ايجاد 22 تقاطع غيرهمسطح در دست اجراست و ميزان اعتبار براي اتمام اين پروژه نزديك به 13 هزار ميليارد ريال است.
به گزارش ايرنا كمربندي اول اروميه داراي 14 روگذر است.
3214/3072