بيش از 30 هزار مهابادي بيمه شده اصلي تامين اجتماعي هستند

مهاباد - ايرنا - رييس تامين اجتماعي شعبه مهاباد گفت: 30 هزار و 663 نفر از جمعيت اين شهرستان بيمه شده اصلي تامين اجتماعي هستند و از مزاياي مختلف آن استفاده مي كنند.

آرش صالحيه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين تعداد 14 هزار و 550 نفر بيمه اجباري، چهار هزار و 845 نفر بيمه مشاغل آزاد و اختياري، سه هزار و 225 نفر بيمه كارگران ساختماني و يك هزار و 842 نفر نيز زير پوشش بيمه قاليبافي قرار دارند.
وي اظهار داشت: هم اكنون پنج هزار و 156 مستمري بگير شامل افراد بيكار شده از كار، بازنشسته و يا از كارافتاده، ماهانه متناسب با بيمه خود حقوق دريافت مي كنند.
وي با بيان اينكه 42 درصد جمعيت مهاباد هم اكنون زير پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، ادامه داد: 100 هزار و 954 نفر در مهاباد عضو اين سازمان هستند كه از اين حيث اين شهرستان رتبه دوم آذربايجان غربي پس از اروميه را از لحاظ ضريب برخورداري به خود اختصاص داده است.
وي در خصوص سهميه بيمه كارگران ساختماني نيز بيان كرد: سال گذشته 350 كارگر ساختماني در انواع حرفه هاي مختلف از جمله آرماتوربند، بتن ساز و بتن ريز، گچ كار، جوشكار، بناي سفت كار، كاشي كار، لوله كش گاز خانگي و تجاري، درب و پنجره ساز فلزي، لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي، برق كار ساختمان، عايقكار رطوبتي و آسفالت كار ابنيه و نقاش ساختمان تحت پوشش قرار گرفتند.
رييس تامين اجتماعي شعبه مهاباد يادآور شد: كارگران ساختماني با دريافت كارت مهارت فني از سازمان فني و حرفه اي در يكي از شاخه هاي مشاغل ساختماني و ارايه آن به شعب تامين اجتماعي و پرداخت حق بيمه هفت درصدي سهم خود، مي توانند مشمول خدمات بيمه اي شوند.
به گزارش ايرنا، مهاباد با 237 هزار نفر جمعيت داراي سه هزار و 589 كارگاه توليدي دولتي و غيردولتي است.
بيمه تامين اجتماعي يكي از سازمان هاي بيمه گر است كه در كنار بيمه سلامت، عنوان بزرگترين سازمان هاي بيمه گر كشور و استان هاي مختلف را در اختيار دارد.
هم اكنون يك بيمارستان، يك دي كلينيك، سه پلي كلينيك، پنج درمانگاه تخصصي مختص سازمان تامين اجتماعي در آذربايجان غربي فعال است و به افراد تحت پوشش خدمات ارايه مي كند.
55 درصد از جمعيت كشور زير پوشش تامين اجتماعي قرار دارند كه جمعيتي بالغ بر 42 ميليون نفر را شامل مي شود.
9903/6185/2093