سیارك ها نیمی از آب اقیانوس ها را تامین كرده اند

تهران-ایرنا- نتایج یك تحقیق نشان می دهد كه احتمالا سیارك ها نیمی از آب اقیانوس های زمین را تامین كرده اند.

به گزارش روز جمعه گروه علمی ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، محققان دانشگاه آریزونا در آمریكا به تازگی متوجه شده اند كه در تكه های یك سیارك به نام «Itokawa» آب وجود دارد.
این كشف نشان می دهد كه اثرات اولیه سیارك های مشابه بر تاریخ زمین می تواند نیمی از آب اقیانوس های زمین را تامین كرده باشد.
محققان در این تحقیق با تجزیه و تحلیل نمونه های سیارك «Itokawa» متوجه شدند كه نمونه های مورد بررسی آنها در مقایسه با متوسط اجرام داخلی منظومه شمسی، مملو از آب بودند.
آنها این نمونه ها را از ماموریت كاوشگر فضایی ژاپن به نام «Hayabusa» به دست آورده اند. طول «Itokawa» تقریبا یك هزار و 800 پا و عرض آن یك هزار پا است.
بررسی نمونه ها بدست امده از كاوشگر فضایی ژاپن نشان داد كه آنها حاوی یك ماده معدنی به نام «پیروكسن» هستند.
محققان نمونه های زمینی سیارك Itokawa را نیز تجزیه و تحلیل كردند و متوجه شدند كه آنها نیز حاوی پیروكسین بودند. این شباهت نشان می دهد كه آب سایر سیارك ها ممكن است به پر شدن اقیانوس های زمین كمك كرده باشد.
محققان سازمان فضایی آمریكا (ناسا) برای تكمیل این تحقیق قصد دارند تابستان 2020 ماموریتی را برای جمع آوری نمونه ها از سیارك Bennu انجام دهند و این نمونه ها را تا سال 2023 به زمین بازگردانند.
یافته های این تحقیق در مجله Science Advances منتشر شده است.
علمی**2038**9189