استاندار: سند توسعه مبناي برنامه هاي خراسان شمالي است

بجنورد- ايرنا- استاندار خراسان شمالي گفت: با رونمايي از سند توسعه استان، اين سند مبناي اجراي تمام اقدامات و برنامه ها در اين خطه از كشور است و هيچ مديري حق ندارد خارج از اين سند گام بردارد.

به گزارش ايرنا، محمدعلي شجاعي روز جمعه در آيين رونمايي از سند توسعه استان اظهار داشت: توسعه، جز از مسير برنامه ممكن نيست و سند توسعه استان، به عنوان چراغ راه براي انجام كارها و هزينه كرد اعتبارات براي رسيدن به توسعه است.
وي افزود: در سند توسعه استان، نقش دستگاه هاي اجرايي براي رسيدن به اهداف توسعه مشخص و مزيت هاي مهم هر شهرستان براي رونق و توسعه هم شناسايي و تعريف شده است.
شجاعي گفت: در تهيه اين سند، نظر تمام صاحب نظران، نخبگان دانشگاهي، بخش خصوصي، فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي دخالت داده شده است.
استاندار خراسان شمالي خاطر نشان كرد: از مديراني كه تاكنون مطالعه اي در سند توسعه نداشته و نظر خود را در آن اعلام نكرده اند، انتظار مي رود نظرات خود را منعكس كنند تا بتوان اصلاحات لازم را انجام داد.
وي با تاكيد بر اينكه رضايت مردم بايد نتيجه و خروجي سند توسعه استان باشد گفت: مردم استان شايسته زنگي بهتر هستند و اين امر شدني است.
استاندار خراسان شمالي با اشاره به همكاري و هم افزايي ها در بحران سيل اخير اظهار داشت: كار دسته جمعي و تيمي يك نقطه قوت استان است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي هم گفت: سند توسعه استان، محور انجام تمام فعاليت ها و كارها در استان است و توزيع اعتبارات فعاليت هاي اجرايي منطبق بر سند توسعه استان انجام مي شود.
حسن پارسي پور در باره فرآيند تهيه و تدوين سند توسعه استان اظهار داشت: سند توسعه استان، ماحصل يك كار گروهي و مشاركتي است و در آن از توان نخبگان، صاحب نظران و اظهار نظر فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي استفاده شده و نخبگان، بخش خصوصي و صاحب نظران دانشگاهي به عنوان پيشروان بخش علمي، فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي در تهيه آن مشاركت داده شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي تاكيد كرد: تلاش داريم تا اين سند منجر به ارتقاي سطح زندگي و كيفيت زندگي مردم و منجر به توسعه شود، اين سند بستري براي گذر از وضعيت موجود به وضعيت بهتر است.
وي با بيان اينكه تلاش شده است مسير حركت در سند توسعه استان، منطبق برشاخص هاي برنامه ششم توسعه باشد گفت: يكي از ويژگي هاي سندهاي توسعه اين است كه براي هر دستگاه اجرايي هدف هاي كمي تعيين شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي خاطرنشان كرد: سند توسعه استان در 9فصل تدوين شده است كه در هر فصل مسائل و مزيت هاي نسبي شهرسان معرفي شده و پيشران توسعه در هر بخش با تاكيد بر مزيت هاي نسبي مشخص شده است.
بر اساس آمار سرشماري سال 95 خراسان شمالي با دارا بودن 863 هزار نفر جمعيت داراي 8 شهرستان و 19 بخش است.
خراسان شمالي داراي اقوام مختلف فارس، تركمن، تات، ترك و بلوچ است.
7185/ 6042

سرخط اخبار استان‌ها