شهردار: سياست اجراي پياده راه در قزوين تداوم مي يابد

قزوين - ايرنا - شهردار قزوين گفت: سياست اجراي پياده راه و مسيرهاي دوچرخه سواري در قزوين با هدف ارتقاي نشاط شهروندان و توجه به انسان محوري به جاي خودرو محوري از سوي شهرداري اين شهر تداوم خواهد يافت.

به گزارش ايرنا، علي صفري روز جمعه در حاشيه همايش بزرگ پياده روي خانواده در قزوين افزود: تاكنون 50 كيلومتر مسير دوچرخه سواري در قزوين احداث و راه اندازي شده است ضمن آنكه شاهد دوبانده شدن جاده سلامت از مسير دانشگاه آزاد تا ابتداي بوستان ملي باراجين و همچنين ايجاد پياده راه ميدان آزاداي (سبزه ميدان) بوده ايم.
شهردار قزوين افزود: شهرداري قزوين با حمايت از تيم هاي ورزشي مستعد در ليگ هاي كشوري و همچنين كمك به برگزاري برنامه هاي مرتبط با ورزش همگاني به ارتقاي نشاط شهروندان مي انديشد.
رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين نيز در اين مراسم گفت: تقويت نشاط و تندرستي شهروندان با توسعه فضاهاي مناسب در دستور كار شوراي پنجم است.
حكمت الله داوودي با بيان اينكه شوراي شهر پنجم بيشترين توجه را به مقوله ورزش مديريت شهري قزوين داشته است،افزود: در حال حاضر زمينه انجام برنامه هاي ورزش همگاني و صبحگاهي در 40 بوستان شهر قزوين فراهم شده است.
8054*3013