كشور نیازمند تهیه نقشه خطر سیل با دقت بالاست

تهران - ایرنا - رئیس سازمان نقشه برداری كشور گفت: با توجه به بروز مخاطرات طبیعی در كشور از جمله سیل، كشور نیازمند تهیه نقشه خطر سیلاب در نقاط مختلف با دقت ارتفاعی بالا است.

مسعود شفیعی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مقدمات تهیه نقشه های سیل خیزی كشور را فراهم كرده ایم و از گذشته نیز گام هایی برداشته ایم، زیرا داشتن نقشه خطر سیل با دقت بالا در كشور الزامی است تا در آینده در صورت بروز چنین حوادثی آمادگی لازم برای مقابله با این پدیده را داشته باشیم.
وی اظهار داشت: البته اكنون نقشه های توپوگرافی با دقت ارتفاعی در حد 3 ، 5 و 7 متر تهیه شده است كه در برخی نقاط می تواند پایه ای برای مطالعات مناطق مستعد سیل باشد اما با توجه به وسعت، تنوع زمین شناختی و دشت های وسیع در كشور، نیازمند تهیه نقشه هایی با دقت بالاتر و در حد یك متر و حتی سانتیمتر ارتفاع زمین هستیم.
شفیعی تاكید كرد: البته باید به این نكته نیز توجه داشته باشیم كه مقوله سیل علاوه بر عوارض زمین شناختی، شیب زمین و جهت آن به مولفه های دیگری مانند میزان بارش، شدت بارش، نوع كاربری اراضی و عوارض انسان ساخت نیز بستگی دارد كه باید در تهیه نقشه ها مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: سازمان نقشه برداری نقشه های توپوگرافی با دقت ارتفاعی 3 ، 5 و 7 متر را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار داده است اما خودمان می دانیم كه این درجه دقت برای پهنه وسیع كشور ما پاسخگوی بررسی و مطالعات مناطق مستعد سیل و مدیریت بحران سیل نیست، از این رو برای تهیه نقشه هایی با ارتفاع كمتر آمادگی داریم.
شفیعی ادامه داد: در برخی نقاط كشور كه حالت دشت و جلگه دارند، اختلاف ارتفاعی بسیار كم است و به تهیه نقشه های توپوگرافی با دقت هایی به مراتب بالاتر در حد زیر یك متر و در حد سانتیمتر نیاز است تا بتوانیم مدل ارتفاعی رقومی زمین را تولید كنیم.
وی اظهار داشت: این كار نیاز به تجهیزات و امكانات مناسب دارد كه آنرا به وزارت كشور منعكس كردیم و دوباره نیز منعكس خواهیم كرد، اگر در این زمینه اهتمامی وجود داشته باشد فكر می كنم می توانیم برای وقایع احتمالی آینده آمادگی بیشتری داشته باشیم.
رئیس سازمان نقشه برداری كشور گفت: البته علاوه بر تهیه مدل رقومی ارتفاعی زمین می توانیم با استفاده از میزان و شدت بارش و مدل های شبیه سازی سیلاب، سناریوهای مختلفی برای حوضه های مختلف آبریز داشته باشیم كه اگر بارندگی خاصی با میزان شدت قابل توجهی اتفاق افتاد بدانیم كه چه مناطقی را با چه شدتی تحت تاثیر قرار خواهد داد حتی می توان مناطق پرخطر را شناسایی و از استقرار جمعیت و فعالیت های مختلف در آن مناطق پرهیز كرد.
شفیعی اظهار داشت: به عنوان مثال برای تهیه نقشه در جایی مانند خوزستان یا گلستان كه دشت زیاد دارند، به دقت بالاتری نیاز داریم كه می توانند برای تهیه نقشه هایی كه از مدل ارتفاعی دقیق تری برخوردارند، در اولویت قرار گیرند.
وی گفت: اما مدل های هیدرولوژیكی، مدل های اقلیمی و هواشناسی مولفه های دیگری هستند كه می توانند در كنار نقشه خطر سیل قرار گیرند و ما را در مسیر درستی برای رویارویی با سیل قرار دهند؛ در واقع این نقشه در كنار مطالعات هیدرولوژیكی، هواشناسی، زمین شناسی و خاك شناسی می تواند ما را به تصویر بهتر و آمادگی بهتری برای مواجه با خطر سیل در كشور برساند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ حریم رودخانه ها در مقابله با سیل گفت: حریم رودخانه ها بسیار مهم است از این رو نقشه های پایه را در اختیار وزارت نیرو قرار داده ایم تا آنها بتوانند حریم رودخانه ها را با آن تعاریف استانداردی كه دارند احصا و صیانت كنند.
شفیعی تاكید كرد: این یك كار بین دستگاهی است، كمك در زمینه مدل ارتفاعی رقومی زمین بخشی است كه به سازمان نقشه برداری مربوط می شود كه آمادگی همكاری داریم.
علمی 9014**1485