بيروت و قاهره بر توسعه روابط تاكيد كردند

بيروت - ايرنا - سعد الحريري و مصطفي مدبولي نخست وزيران لبنان و مصر در ديدار با يكديگر در بيروت بر توسعه روابط در همه زمينه ها تاكيد كردند.

به گزارش ايرنا، خبرگزاري ملي لبنان (NNA) روز پنجشنبه نوشت، دو طرف در اين ديدار در خصوص راه ها و تقويت توسعه بيش از پيش مناسبات و روابط تبادل نظر كردند.
بررسي آخرين تحولات و اوضاع منطقه، لبنان و جهان عرب از ديگر محورهاي مورد گفت و گو ميان نخست وزيران لبنان و مصر اعلام شده است.
الحريري نيز در جريان ضيافت شام به افتخار همتاي مصري خود در بيروت تاكيد كرد كه ما خواهان توسعه روابط ميان دو كشور و همكاري در همه زمينه ها هستيم.
وي افزود با توجه وضعيت بحراني منطقه و چالش هاي پيش رو توسعه روابط لبنان و مصر به نفع هر دو كشور است و ما به اين روابط احترام مي گذاريم.
نخست وزير مصر نيز در اين ديدار اعلام كرد كه رابطه بين قاهره و بيروت تاريخي و داراي يك پيوند عميق استوار در سطح مردم قبل از رابطه بين رهبران سياسي دو كشور است.
مدبولي در ادامه بر ضرورت اجرايي شدن تفاهم نامه هاي موجود ميان دو طرف تاكيد كرد و گفت، چشم انداز گسترش براي همكاري هاي بيشتر بين بخش خصوصي در مصر و لبنان فراهم است و وجود روابط قوي در سطح رهبران سياسي و مردم دو كشور نيز پشتوانه خوبي براي گسترش اين روابط است.
برگزاري نشست نهم كميته عالي مشترك اقتصادي لبنان و مصر براي توسعه روابط در روز جمعه (فردا) از ديگر اهداف سفر نخست وزير اين كشور به لبنان است.
حذف موانع و مشكلات پيش رو براي بخش خصوصي و سرمايه گذاران و بازرگانان لبنان و مصر براي يك رابطه دايمي و گسترده از مهم ترين اهداف برگزاري نشست مزبور اعلام شده است.
نخست وزير مصر چهارشنبه شب در راس هياتي عالي رتبه مركب از 6 تن از وزيران اين كشور از جمله نفت، سرمايه گذاري ، نيرو و تجارت و صنعت وارد بيروت پايتخت لبنان شد و از سوي همتاي لبناني خود مورد استقبال قرار گرفت.
خاورم*1436**شبس**1613