استعفاي وزير دادگستري قبرس با اعتراض مردم به قتل هاي زنجيره اي

تهران - ايرنا - «يوناس نيكولائو» وزير دادگستري قبرس روز پنجشنبه در پي اعتراض هاي گسترده به نحوه واكنش نشان دادن وزارتخانه متبوعش به پرونده قتل هاي زنجيره اي در اين كشور، از سمت خود استعفا كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيكوزيا، وزير مستعفي با اعلام اينكه استعفايش را تسليم «نيكوس آناستاسيادس» رئيس جمهوري قبرس كرده، گفت كه در اين پرونده كه براي تقريبا سه سال مخفي مانده، دخالتي نداشته است.
وي خواستار تشكيل كميسيون ويژه پليس براي تحقيقات مستقل در مورد عامل اين قتل هاي زنجيره اي شد و افزود:شواهد نشانگر اين است كه تحقيقات اوليه در ارتباط با اين پرونده صورت نگرفته است.
رئيس جمهوري قبرس نيز با اعلام پذيرش استعفاي وزير دادگستري، خداحافظي وي با اين وزارتخانه را محروميت از خدمات يكي از نزديكترين معاونان خود برشمرد.
براساس اين گزارش، «نيكوس متاكساس» مظنون 35 ساله اي است كه به قتل هفت زن در پرونده اي كه اولين پرونده قتل زنجيره اي در جزيره قبرس ناميده مي شود، اعتراف كرده است.
اجساد دو زن فيليپيني، زني از نپال و نفر ديگري كه هنوز تعيين هويت نشده، در مكاني خارج از نيكوزيا پيدا شده است.
همچنين تحقيقات براي يافتن اجساد سه نفر كه يك نفر فيليپيني و دو نفر ديگر مادر و دختري رومانيايي هستند، جريان دارد.
مقام هاي قبرس متهم اند تحقيقات در مورد ناپديد شدن اين اتباع خارجي را به دليل اهمال يا نژادپرستي به طور درستي انجام نداده اند.
از سويي، فرد مظنون كه افسر ارتش قبرس است، ضمن اعتراف كتبي به قتل اين هفت نفر، از تمايل خود براي رفتن به زندان خبر داده است.
همچنين براساس اعلام پليس قبرس، فرد مظنون كه در بازداشتگاه به سر مي برد، به قتل اعتراف كرده است.
فعالان مدني مي گويند پرونده هاي زيادي در ارتباط با ناپديد شدن افراد در قبرس، حل نشده مانده است و بسياري قربانيان اين پرونده ها را زنان مهاجر تشكيل مي دهند..
جمعيت قابل توجهي از كارگران فيليپيني در قبرس كه شرقي ترين كشور عضو اتحاديه اروپاست، مشغول به كار هستند.
شبس*اروپام**9109**1917