نگرانی عراقیها از حاتم بخشی جدید آمریكا در الانبار و موصل

بغداد – ایرنا – سیاست شك برانگیز پول پاشی و حاتم بخشی اخیر كاردار سفارت آمریكا در بغداد در دو استان الانبار و نینوا (غرب و شمال) برغم احضار به وزارت امور خارجه عراق به خاطر مداخلات و نادیده گرفتن حاكمیت ملی این كشور، عراقی ها را نگران كرده است.

به گزارش ایرنا، «جوی هود» در 7 اردیبهشت ماه طی بازدید از یكی از مراقدی - كه ادعا می شود از انبیا قوم یهود است - 500 هزار دلار برای بازسازی این مرقد اختصاص داد و اكنون بعد از یك هفته فاش شده كه 100 میلیون دلار نیز بین برخی از سران عشایر و برخی مسوولین محلی الانبار توزیع كرده است.
در اولین واكنش به تخصیص مبلغ 500 هزار دلار برای مرمت مرقد موسوم به نبی «ناحوم» در منطقه «القوش» (40 كیلومتری شمال موصل) یكی از محققان معروف عراقی در تاریخ ادیان در واكنش به این اقدام نوشته است كه چرا كاردار سفارت آمریكا در بغداد برای یك قبر جعلی از انبیا یهود 500 هزار دلار اختصاص داده است؟
«عباس شمس الدین» كه كتاب قطوری در خصوص مراقد جعلی و دروغین در عراق نیز به رشته تحریر در آورده، افزوده است: آمریكا برای بیش از 8 سال كه عراق را اشغال كرده بود، نه بیمارستانی، نه راهی، نه دانشگاهی، نه ایستگاه قطاری ساخت و نه حتی یكی از بناهای تاریخی عراق را مرمت كرد چرا امروز برای یك مرقد كاذب در القوش مبلغ 500 هزار دلار هزینه می كند؟
وی اضافه كرده است كه چه ارتباطی می تواند بین كاردار مسیحی مسلك سفارت آمریكا با مرقد یكی از انبیا یهود در یك منطقه مسیحی نشین در كشور مسلمانی مثل عراق وجود داشته باشد.
«جلیل الموسوی» یكی از كاربران عراقی در واكنش به این توئیت عباس شمس الدین نوشته است كه آمریكا شیطان بزرگ است و باید از آن بر حذر بود.
این درحالیست كه سفارت آمریكا در بغداد در بیانیه اش در خصوص تخصیص این مبلغ اعلام كرده بود كه برای حفاظت از جایگاه تاریخی و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و جذب گردشگران، این پول را تخصیص داده است.
اما موضوع توزیع یكصد میلیون دلار بین تعدادی از سران عشایر و مسوولین محلی الانبار را امروز پنجشنبه عضو دفتر سازمان بدر در این استان فاش كرده است.
«قصی الانباری» در اظهاراتی خبری كه در برخی از سایت های عراقی منتشر شده گفته است كه كاردار سفارت آمریكا در بغداد مبلغ 100 میلیون دلار به برخی از مسوولان استان اختصاص داده كه هنوز سرنوشت این پول و محل هزینه كرد آنها مشخص نیست.
وی اضافه كرده است كه تحركات كاردار سفارت آمریكا در این استان به صور علنی و بعضا محرمانه است و برخی از سران عشایر و برخی از مسوولان بومی استان رفت و آمدهایی به سفارت آمریكا در بغداد داشته اند.
وی بخشی از این تحركات را با احتمال تعرض به جمهوری اسلامی ایران از طریق صحرای الانبار مرتبط دانسته و تاكید كرده است كه تحركات جدید سفارت آمریكا در الانبار شك برانگیز است.
این درحالیست كه در نهم اردیبهشت ماه گذشته در اقدامی كم سابقه، وزارت امور خارجه عراق، جوی هود كاردار آمریكا در بغداد را به خاطر زیر پاگذاشتن عرف دیپلماتیك فرا خوانده و یادداشت اعتراض به وی تسلیم كرد.
بیانیه علت احضار و اعتراض به كاردار آمریكا را رعایت نكردن چارچوب های مربوط به انجام ماموریت های دیپلماتیك در كشور میزبان (عراق) و همچنین ضدیت با سیاست خارجی عنوان كرده كه هدفش قرار نگرفتن عراق بعنوان معبر یا مركزی برای تعرض به دیگر كشورها است.
به دنبال افزایش تكاپو در پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریكایی و نگرانی های جدی كه در بغداد نسبت به وجود این نیروهای بیگانه بر روی خاك عراق وجود دارد، كاردار سفارت آمریكا در بغداد سیاست های مشكوك اخیر خود از جمله پول پاشی در مناطقی كه تا همین دو سال قبل تحت تصرف داعش بودند، آغاز كرده است.
تاكنون منابع عراقی و تا حدودی سفارت آمریكا در بغداد پرده از بخش ناچیزی از پول هایی كه آمریكا در عراق برای اغراض سیاسی تخصیص داده فاش كرده اند اما هنوز معلوم نیست كه حجم واقعی مبالغ هزینه شده آمریكا در این چارچوب چقدر است.
خاورم *10*353*380*