شورای پروانهِ نمایش، برای سه فیلم مجوز صادر كرد

تهران- ایرنا- شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی، برای 3سه فیلم مجوز نمایش صادر كرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش فیلم «سامورایی در برلین» به تهیه كنندگی ابوالفضل صفاری و كارگردانی و نویسندگی مهدی نادری در ژانر كمدی اجتماعی را صادر كرد.
همچنین فیلم سینمایی «شبی كه ماه كامل شد» به تهیه كنندگی محمد حسین قاسمی، كارگردانی و نویسندگی نرگس آبیار در ژانر اجتماعی سیاسی مجوز نمایش گرفت.
«ما همه با هم هستیم» به تهیه كنندگی رضا میركریمی و كارگردانی كمال تبریزی و نویسندگی مشترك حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، محمد داودی در ژانر اجتماعی دیگر فیلم سینمایی است كه در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش مجوز گرفت.
فراهنگ**9012**3009