وزیرارتباطات: اصل رسانه های نوین دركشورتوسط برخی تكفیرمی شود

كرمان - ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینكه اصل رسانه های نوین توسط برخی در كشور تكفیر می شود و آن را قبول ندارند، گفت: جای تعجب است كه عده ای در استفاده از ابزارهای رسانه ای تردید به خود راه می دهند.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز پنجشنبه در همایش و نمایشگاه رسانه های نوین وشكل دهی نهادهای اجتماعی، افزود: برخی اوقات حرف هایی درباره فضای مجازی می شنوم كه احساس می كنم هدایت آنها از سوی جریان ضدانقلاب برای ضربه زدن به این نظام است.
وی با اشاره به اینكه در فضای مجازی نیز مانند فضای واقعی امكان بروز تخلف وجود دارد، اظهار داشت: باید نظام مقابله با جرایم در فضای مجازی به صورت جدی پیگیری شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاكید كرد: رسانه در فضای عادی قانون و مقررات دارد و این قوانین در فضای مجازی نیز باید تدوین و رعایت شود.
آذری جهرمی ادامه داد: عده ای این فضا را قبول ندارند و برخی آن را قبول دارند و مشكل اینجاست كه این افراد در یك هم اندیشی نمی نشینند كه براساس گفتمان مشترك، یك سند جامع در این زمینه تدوین كنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه رسانه های نوین به معنای ابزار، نوین است اما به معنای شیوه، جدید نیست و در تاریخ بوده است تصریح كرد: در گذشته شیوه اطلاع رسانی متمركز نبود بلكه سینه به سینه، نسل به نسل و با استفاده از صنعت چاپ انجام می شد اما پس از آن شكل رسانه جدید به خود گرفت و توزیع اخبار مبتنی بر شبكه های اجتماعی شد كه در این فضا خود فرد، منبع و دریافت كننده خبر است كه البته آفاتی هم از جمله ترویج سریع شایعات، موثق نبودن و سطحی بودن را در پی دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی در عصر ائمه طهار (ع) به ویژه از دوره امام كاظم (ع) كه در حصرهای شدید حكومت عباسی بودند را مورد اشاره قرار داد و افزود: سئوال این است كه آیا گفتمان شیعه ترویج نشد و رشد نیافت؟ ائمه چه مكانیزمی طراحی كردند؟
آذری جهرمی با بیان این مطلب كه نظام وكالت برای هدایت فضای صحیح اخبار مورد استفاده قرار گرفت، اظهار داشت: علم انساب و كلام و حدیث برای همین بود تا روایات مجعول و بسیاری از روایات كه پایه درستی نداشت و نیز سره از ناسره شناخته شود.
وی خاطرنشان كرد: چه شده امروز با وجود رسانه های نوین خود را منفعل نشان می دهیم در حالیكه شیعه، در بدترین شرایط خفقان نیز از این ظرفیت استفاده كرده و موفق هم شده؟!
وی ادامه داد: اما با شبكه های عظیمی كه سرمایه گذاری های عظیمی پشت آن است مقابله نمی كند؛ آیا قدرت ایجاد پایگاه خبری متقابل دارم؟ چه ظرفیتی بالاتر از قلوب انسان ها كه در ذات، طالب حقیقت هستند پس باید اول به ذات رسانه اجتماعی كه داشتن روایت است بپردازید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاكید بر این مطلب كه گفتمانی بالاتر از گفتمان پیامبر رحمت وجود ندارد، گفت: با گفتمان و روایت دینی می خواهیم در این فضای رسانه های نوین صحبت كنیم و اینجاست كه آیا در این گفتمان و در گفتمان تاریخی ایران تهمت و دروغ جا دارد؟
آذری جهرمی با بیان اینكه گفتمان مخالفین نظام مشخص است و ناكارامدی در راس روایات آنها است، گفت: ناكارآمد جلوه دادن دولت در فضای مجازی جز تقویت نگاه مخالفان مردم ایران چه تاثیری دارد و سوال این است كه آیا در این فرآیند و نگاه باید خود را محدود به ابزارهای خود كنیم.
وی روایت دینی و انقلابی را از روایت های كشور در حوزه رسانه های نوین یاد كرد و ادامه داد: اگر بر اساس مقررات فضای رسانه های نوین را نظام مند نكنیم نخواهیم توانست از مزایای آن استفاده كنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشكلات موجود در كشور از جمله در حوزه اقتصادی، گفت: به یقین بر این مشكلات نیز به مانند گذشته فائق خواهیم آمد و همانگونه كه روسای جمهوری قبل آمریكا آرزوی ندیدن جمهوری اسلامی در نقشه بین الملل را به گور برده اند، ترامپ نیز این آرزو را به گور خواهد برد.
7440