عبدالعزیز حکیم در بیانیه ای بر لزوم تشکیل سریع دولت در عراق تاکید کرد # بغداد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.حکیم.دولت. عراق. رهبرائتلاف یکپارچه عراق و رییس مجلس اعلای انقلاب اسلامی این کشور در بیانیه ای بر لزوم تشکیل سریع دولت عراق تاکید کرد. عبدالعزیز حکیم دراین بیانیه افزود:تسریع درتشکیل دولت در بهبود اوضاع امنیتی و خدماتی شهروندان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. وی دربیانیه خود خواستارتشکیل دولتی برخورداراز پشتیبانی تمام شهروندان عراقی شد که درآن تمام عراقی ها سهیم و در تعیین سرنوشت آینده خود مشارکت داشته باشند. به گفته حکیم، عراق امروز در شرایط حساسی بسر می برد که صدامی ها و تکفیریها باانجام جنایات خود درصدد هستند تا کینه و عداوت خود را ابراز کنند. وی افزود: این افراد تمامی ابزارها از جمله کشتار جمعی و ایجاد جو مهاجرت اجباری هزاران نفر و ترور افراد بیگناه را بکار بسته اند و در صدد دامن زدن به فتنه مذهبی بین شیعیان و برادران اهل تسنن برای انهدام عراق هستند. حکیم در این بیانیه بر هوشیاری و بیداری مردم عراق در برابر توطئه های شوم دشمنان عراق تاکیدکرد و افزود : اینک مشکل تروریسم در عراق به صورت ریشه ای درآمده است که این امر ریشه در تصورات غلط در نحوه مبارزه بااین مساله است . رهبرائتلاف یکپارچه عراق همچنین بر لزوم تشکیل گروههای مردمی برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد و افزود :مردم عراق باید بخشی از مسوولیت ملی خود رادر مبارزه با تروریسم بر عهده گیرند امابه شرطی که این کمیته ها زیر نظر دستگاههای امنیتی باشند. وی تشکیل این کمیته ها درکربلا و برخی از مناطق را نمونه مناسبی در این راستا دانست. به گفته حکیم ایجاد مناطق سیاسی در جنوب و مرکز عراق ضروری است واین امر ازسویی در مبارزه باتروریسم و حفظ امنیت موثر است وازسویی دیگر وحدت و یکپارچگی کشور را به دنبال خواهدداشت. خاورم/2291/1647/ 1773

سرخط اخبار جهان