حزب مسلم لیک پاکستان مذاکره ایران و آمریکا را یک گام مهم ارزیابی کرد # اسلام آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.پاکستان.احزاب.انتخابات . "مشاهد حسین" دبیرکل حزب مسلم لیک (حاکم ) پاکستان، مذاکرات ایران و آمریکا برای حل مسایل عراق را یک گام مهم ارزیابی کرد. وی روز دوشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت: مذاکرات ایران و آمریکا یک پیشرفت خوبی خواهد داشت. مشاهده حسین همچنین خواستار عفو تمامی رهبران سیاسی زندانی پاکستان قبل از برگزاری انتخابات برای برقراری دمکراسی بیشتر در این کشور شد. دبیرکل حزب مسلم لیک افزود: قبل از انتصاب رییس کمیسیون انتخابات پاکستان با ائتلاف ششگانه احزاب مخالف دولت ( مجلس متحده عمل ) نیز مشورت شده است. وی اظهار داشت: مجلس متحده عمل خواستار تشکیل کمیسیون جدید انتخابات در پاکستان است. دبیرکل حزب مسلم لیک با اشاره به این که راهها برای حضور ارتش پاکستان برای دخالت در مسایل سیاسی این شور برای همیشه بسته است، افزود: باید دو گروه حزب مسلم لیک (حاکم ) و (نواز) با هم متحد شوند و سیاستمداران یکدیگر را تحمل کنند. وی همچنین گفت: یک هیات از حزب مسلم لیک پاکستان به دعوت حزب کمونیست چین عازم این کشور خواهد شد. مشاهده حسین درباره مساله کشمیر نیز گفت: باید طبق قطعنامه های سازمان ملل متحد عمل شود و مردم این منطقه حق تصمیم گیری برای سرنوشت خود را دارند. آساق/2021/235/1443/ 1773

سرخط اخبار جهان