"آلکساندر لوکاشنکو" برای سومین دوره بعنوان رییس جمهوری بلاروس انتخاب شد # مسکو،خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.بلاروس.انتخابات بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بلاروس "آلکساندر لوکاشنکو" رییس جمهوری فعلی با کسب 6/82 درصد آرا برای بار سوم به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بلاروس روز یکشنبه برگزار شد و 6/92 درصد افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند. حدود هفت میلیون نفر از جمعیت 10 میلیون نفری بلاروس واجد شرایط شرکت در انتخابات روز یکشنبه بودند. "آلکساندر میلینکویچ" نامزد مخالفان و رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز با کسب شش درصد آرا در مکان دوم قرار گرفت. دو نامزد دیگر یعنی "سرگئی گایدوکوویچ" 5/3 درصد و "آلکساندر کوزولین" 3/2 درصد آرا را بدست آوردند. گزارش می افزاید: 6/92 درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. بنا به اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس، هیچ گونه موارد تخلف در جریان رای گیری دیده نشده است. با این وجود عصر یکشنبه پس از پایان رای گیری ، در مینسک بیش از شش هزار نفر در اعتراض به "تخلف در انتخابات" دست به تظاهرات زدند. حدود یکهزار و دویست ناظر خارجی از جمله از جامعه همسود و سازمان امنیت و همکاری اروپا بر جریان انتخابات دیروز نظارت داشتند. اروپام 355/2242

سرخط اخبار جهان