۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۳
کد خبر 83299685
۰ نفر
كميته ملي «سپرآبي» در ايران تشكيل شد

تهران- ايرنا- كارگروه ملي سپرآبي در تهران تشكيل شد تا در حدود قوانين و مقررات كشور در زمينه‌هاي حمايت و حفاظت از ميراث‌فرهنگي، آرشيوهاي اسناد و كتابخانه‌اي و در چارچوب اساسنامه‌اي كه مختص آن كميته است، كار خود را آغاز كند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي سعدآباد، محمد حسن طالبيان در نخستين نشست «كميته ملي سپر آبي ايران» كه به ميزباني مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد تشكيل شد، گفت: ايران با سابقه تاريخي 10 هزار ساله و تنوع آثار ملموس و غير ملموس جايگاه ويژه اي در منطقه دارد.
طالبيان با اشاره به مناسبت روز گذشته (10 ارديبهشت ماه) و نامگذاري اين روز با روز ملي خليج فارس، تقارن تشكيل كميته ملي سپر آبي ايران را با اين روز به فال نيك گرفت و افزود: خليج فارس از زمان هخامنشيان و در تمام نقشه هاي تاريخي و جود داشته است.
وي افزود: اين كرانه داراي هزاران اثر تاريخي و جزاير مختلف با آثار و فرهنگ هاي گوناگون است و از آنجا كه حفاظت و صيانت از ميراث فرهنگي معناي بسيار گسترده اي دارد، مستند سازي و حفظ ميراث ملموس و ناملموس اين منطقه مسئوليت سنگيني در اين حوزه است.

**حفاظت از آثار تاريخي پيش از وقوع بحران
در اين نشست كارل فون هاسبورگ رئيس كميته بين المللي سپر آبي به بيان اهداف، عملكرد و برنامه هاي اين كميته براي حفظ آثار ملموس و غير ملموس كشورها پيش، حين و بعد از وقوع بحران ها، درگيري هاي مسلحانه و بلاهاي طبيعي پرداخت و ساير حضار نيز با بيان پيشينه موفق ايران در اين زمينه، نقطه نظرات خود را بيان نمودند.
كميته بين‌المللي «Blue Shield» با هدف محافظت از ميراث فرهنگي جهان در برابر جنگ‌ها و بلاياي طبيعي در 1996 در در بيش از 40 كشور جهان داير شده و از اين كميته به عنوان «صليب سرخ فرهنگي» ياد مي‌شود و نام آن برگرفته از كنوانسيون لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگي در رويايي‌هاي نظامي است.
اين كميته نمايندگاني از پنج سازمان «شوراي بين‌المللي آرشيوها»، «شوراي بين‌المللي موزه‌ها»، «شوراي بين‌المللي محوطه‌هاي تاريخي»، «فدراسيون بين‌المللي انجمن‌ها و موسسات كتابخانه‌اي» و «شوراي هماهنگي انجمن‌هاي آرشيوهاي سمعي و بصري» را در عضويت خود دارد.
اين كميته به درخواست استفان شولتز سفير اتريش در ايران تشكيل شد و اهداف اين كميته بر اين باور شكل گرفته است كه پيش از ايجاد بحران بايد براي جلوگيري از تخريب آثار تاريخي اقدام شود.
سردار هادي شيرزاد رئيس پليس بين الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كارل فون هاسبورگ رئيس كميته بين المللي سپر آبي، اشتفان شلتس سفير اتريش در ايران، رحمت الله رئوف حنان دبير و مجري آئين نامه حفاظت از ميراث فرهنگي و مديران عالي رتبه و كارشناسان خبره سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از دفتر بين الملل، پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار، اداره كل موزه ها، معاونت سرمايه گذاري، دفتر حقوقي و يگان حفاظت حضور داشتند.
فراهنگ**3377** 9053