مشاور وزير بهداشت: حمايت از معلولان قانون است

تهران- ايرنا- مشاور وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در امور توانبخشي گفت: حمايت از معلولان قانون است، پس بيمه‌ها بايد پوشش مناسبي از خدماتي مثل گفتار درماني داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حوزه سلامت ايرنا، محمدتقي جغتايي روز چهارشنبه در هفدهمين همايش گفتار درماني ايران كه در دانشكده بهزيستي و توانبخشي برگزار شد، افزود: قانون جامعه حمايت از معلولان است پس بيمه‌ها بايد پوشش مناسبي از اين اختلالات داشته باشند، اما متاسفانه طرح تحول سلامت و مشكلاتي كه داشت، در حال حاضر ما را از اين هدف دور كرده است. اجراي اين قانون تصويب شده، اما به دليل تخصيص نيافتن بودجه هنوز اجرايي نشده است.
وي اظهار داشت: متاسفانه امسال هم بودجه‌اي براي اين بخش در نظر گرفته نشده است عملكرد خوب در سيستم گفتار درماني زماني ميسر مي‌شود كه تحت پوشش بيمه‌اي قرار بگيرد.
مشاور وزير در امور توانبخشي تصريح كرد: بايد تحقيق و جستجو در اين حوزه افزايش پيدا كند، انجام كار و بررسي اهميت بسياري در اين حوزه دارد؛ خوشبختانه شاهد هستيم كه تعداد ساعات كارورزي افزايش چشمگيري پيدا كرده است، اما اختلالاتي هست كه نياز به اصلاح دارد و بايد به آنها پرداخته شود، دانشجويان توانبخشي بايد مثل برخي از رشته‌هاي پزشكي به طور مداوم و مستمر در مراكز درماني حضور داشته باشند و سطح آموزشي از دانشكده‌ها فراتر برود و به مراكز درماني كشيده شود.
به گفته وي ، در برخي از كشور‌هاي همسايه مثل عراق رشته توانبخشي وجود ندارد و حتي اين رشته را هم نمي‌شناسند، اين كشور‌ها مي‌توانند فضاي خوبي براي فعاليت متخصصان ما باشند، اگر رشته‌هاي فيزيوتراپي و گفتار درماني را هم بشناسند، مي‌توانيم مثل ساير رشته‌ها شاهد ورود بيماران خارج از كشور باشيم.

* مشكلات گفتاري از كودكي تا پيري قابل پيگيري و درمان است
امير آرامي دبير هفدهمين همايش گفتاردرماني نيز با بيان اينكه اختلالات گفتاري از كودكي تا پيري قابل درمان است، افزود: اين همايش نگاه ويژه‌اي به بخش‌هاي توانبخشي دارد. روش‌هاي توانبخشي صدا در بيماران لارنجكتومي، تأثير صوت‌درماني بر ناراحتي مجراي صوت در بيماران مبتلا به تنش عضلاني و اختلالات گفتار و زبان و بلع در كودكان با نيازهاي ويژه و بزرگسالان مي‌پردازد.
وي خاطرنشان كرد: از نكات مهمي كه در اين همايش به آن پرداخته مي‌شود، راهكارهاي درمان و توانبخشي بلع نوزادان نارس و اختلالات صوت در بزرگسالان است كه فلجي تارهاي صوتي يكي از انواع آن است.
وي از ديگر بحث‌هاي اين كنگره را بررسي روايي و پايايي آزمون هاي تخصصي گفتار و زبان كودكان و بزرگسالان اعلام‌كرد.
دبير هفدهمين همايش گفتاردرماني رويكرد درمان تيمي، درمان از راه دور براي مناطق محروم تر، اختلالات گفتار، زبان و بلع در اختلالات نورولوژيك و همچنين اختلالات گفتاري متعاقب جراحي ها، رويكرد درمان مبتني بر شواهد باليني در توانبخشي اختلالات گفتار، زبان و بلع، رويكرد توانبخشي شناختي و عصبي در اختلالات ارتباطي و شاخص‌هاي رشد طبيعي گفتار و زبان را از ديگر محورهاي اين همايش ذكر كرد.
وي در ادامه افزود: حدود 300 مقاله به دبيرخانه اين انجمن ارسال شده است كه 46 مقاله آن براي سخنراني و 102 مقاله نيز به صورت پوستر ارائه مي شود.
اجتمام*9022*1193