جهادكشاورزي براي اصلاح ژنتيكي اسب اصيل تركمن تلاش مي كند

گنبدكاووس – ايرنا – رئيس سازمان جهادكشاورزي گلستان با اشاره به ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي اسب تركمن در زندگي مردم، اظهارداشت: اين سازمان براي احيا حفظ و اصلاح ژنتيكي اسب اصيل تركمن به عنوان ميراثي ارزنده وماندگار فعاليت مستمر و گسترده را در برنامه دارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، مختار مهاجر روز چهارشنبه در چهاردهمين جشنواره ملي اسب اصيل تركمن به نقش معنوي ، اقتصادي و اجتماعي پرورش اسب اشاره كرد و افزود: كارشناسان امور دام، باشگاه ها و فعالان پرورش اسب و سواركاري براساس هدف گذاري هاي صورت گرفته براي خلوص و حفظ ژنتيكي اسب اصيل تركمن تلاش و همكاري لازم را با جهادكشاورزي داشته باشند.
وي در روستاي صوفيان شهرستان كلاله در شرق گلستان افزود: بر اساس آخرين آمارگيري صورت گرفته دراستان گلستان، از پنج هزار و 200 راس اسب اصيل و دورگ، دو هزار و530راس اسب اصيل تركمن است.
دكتر مهاجر با بيان اينكه درحال حاضر بر اساس قانون و آيين نامه هاي مرتبط، شناسايي هويت واصلاح نژاد اسب برعهده مركز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي جهادكشاورزي است، ادامه داد: اسب هاي اصيل شناسايي شده براساس آزمايش هاي ژنتيكي صورت گرفته داراي شناسنامه ملي و بين المللي هستند.
مديركل مركزاصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين جشنواره اظهار داشت: بر اساس آيين نامه هاي اجرايي قوانين مصوب كشور، ميكروچيپ موجود دربدن و يا گوش اسب به عنوان شناسه هويت، اصالت و نژاد اسب، براي تمامي دستگاه اي اجرايي مرتبط ، معتبر و لازم الاجرا است.
مختارعلي عباسي با اشاره به چالش هاي موجود بين جهادكشاورزي و فدراسيون سواركاري، از فدراسيون سواركاري خواست براي خلوص و حفظ ژنتيكي اسب هاي كشور و با توجه به تفاهم نامه امضا شده، با مركزاصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي جهادكشاورزي همكاري لازم را داشته باشد.
مديركل مركزاصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي برگزاري و تداوم جشنواره اسب اصيل تركمن را قدمي مثبت درجهت احيا، حفظ ژنتيكي و توسعه پرورش اسب اصيل تركمن به عنوان ميراثي كهن و عجين شده با زندگي مردم منطقه، مورد تاكيد قرارداد.
درادامه جشنواره ملي اسب اصيل تركمن در روستاي صوفيان كلاله در شرق استان گلستان، دكتر عاشورمحمد قره باش استاد دانشگاه و كارشناس پرورش اسب پيرامون زنجيره صنعت پرورش اسب در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي ، گردشگري و جذب گردشگر مطالبي بيان داشت.
درحاشيه برگزاري اين جشنواره مدير جهادكشاورزي كلاله اعلام كرد: بخش مسابقه چهاردهمين جشنواره ملي اسب اصيل تركمن، با شركت 191 راس اسب از استان هاي كرج ، قم ، خراسان شمالي، خراسان جنوبي ، تهران ، سمنان ، يزد ، كرمان ، گيلان ، وگلستان در 10 دور و در كلاس هاي مختلف درحال برگزاري است.
علي عليزاده در گفت گوبا خبرنگارايرنا افزود : سه داور بين المللي از كشورهاي آلمان و روسيه قضاوت بخش مسابقه جشنواره را به عهده دارند.
دبير جشنواره ملي اسب اصيل تركمن گفت: شناسايي و حفظ ذخاير ژنتيكي اسب اصيل تركمن، اصلاح نژاد اسب ، توجه به ظرفيت ها وپتانسيل هاي منطقه، فراهم كردن زمينه هاي توسعه سرمايه گذاري، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، توسعه گردشگري و اكوتوريسم در شرق گلستان ازاهداف برگزاري اين جشنواره است.
وي با بيان اينكه با آغاز فعاليت اين جشنواره درسال 84 ، نگهداري و پرورش اسب در شهرستان كلاله توسعه قابل توجهي پيدا كرده است، گفت: درحال حاضر چهار باشگاه نگهداري وپرورش اسب اصيل تركمن با اشتغالزايي مستقيم 37نفر به صورت صنعتي و حرفه اي دراين شهرستان فعاليت دارند و دو باشگاه نيز با ظرفيت 90راس اسب و اشتغال 18 نفر در حال پيگيري اخذ مجوز هستند.
دبيرجشنواره ملي اسب اصيل تركمن با بيان اينكه اسبداران كلاله بيش از450 راس اسب در اين شهرستان نگهداري مي كنند ،افزود : قامت بلند، گردن كشيده، موهاي ظريف، سركوچك، رنگ براق، گوش هاي بلند، سينه فراخ ، مفاصل قوي و سم‌هاي محكم با زاويه مناسب از ويژگي‌هاي اسب اصيل تركمن مي باشد.
وي همچنين اعلام كرد: مسابقه زيبايي اسب اصيل تركمن دركلاس هاي مختلف، روزمزرعه اسب، نمايشگاه صنايع دستي و توليدات محلي وحراج اسب از بخش هاي مختلف چهاردهمين جشنواره ملي اسب اصيل تركمن در شهرستان كلاله است.
شهرستان كلاله با بيش از130هزارنفرجمعيت در شزق استان گلستان واقع است.
7478/1860