18برگزيده جشنواره منطقه اي طنز كودك ونوجوان خليج فارس تجليل شدند

بندرعباس- ايرنا- همزمان با برگزاري آيين پاياني نخستين جشنواره منطقه اي طنز كودك و نوجوان خليج فارس به ميزباني هرمزگان، 18 نفر از برگزيدگان در بخش هاي شعر و داستان روز چهارشنبه تجليل شدند.

به گزارش ايرنا، در اين جشنواره كه مدير كل آفرينش هاي ادبي وهنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور و جمعي از شاعران و نويسندگان برجسته كشوري و استاني حضور داشتند، از 12 اثر برگزيده در بخش داستان و 6 اثر برگزيده در بخش شعر تجليل شد.
در بخش داستان از استان هرمزگان «الناز دهقاني»، «فريما عبدي» و «سارا غياثي» از بستك، «پرنيان اسماعيلي» از قشم، «فرزانه نام آور»، «سوگند عظيمي» و «هديه شفيعي» و«بيتا مجيدي» از بندرعباس برگزيده شدند.
همچنين «نازنين زهرا شهرياري»، «مريم جهان طلب» و «سمانه خدايي» از خراسان جنوبي و «مائده استوار» از يزد به عنوان ديگر برگزيدگان بخش داستان اين دوره از جشنواره معرفي شدند.
در اين بخش (داستان) همچنين «صوفيا محسني» از بستك، «غزل نيكو» از قشم، «مريم ذاكري» از هرمز، «نازنين فاطمه نوري» از كرمان، «انيس موحدي» و «راضيه عليزاده» از بندرعباس، «محدثه ذوالفقاري» از خراسان جنوبي» و رها نارويي از «زاهدان» شايسته تقدير شدند.
در بخش شعر نيز از6 برگزيده اين جشنواره «ياسمن اميني»، «ناديا قاسميان» و «فاطمه كارگر» از شهر بابك كرمان، «زهرا دادي زاده» و «امين صمدي» از بندرعباس و «فائزه ملكي» از يزد برگزيده شدند.
نخستين جشنواره منطقه اي طنز كودك و نوجوان خليج فارس در 2 بخش شعر و داستان با شركت استان هاي هرمزگان، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان و يزد برگزار شد.
داوري بخش داستان اين جشنواره را احمد اكبرپور و محمدرضا شمس و در بخش شعر نيز راشد انصاري و حسين تولايي برعهده داشتند.
آيين پاياني نخستين جشنواره منطقه اي طنز كودك و نوجوان خليج فارس با اجراي شعرخواني سرود مركز شماره يك بندرعباس، موسيقي گنج خدا، شعرخواني طنز امين صمدي عضو كانون بندرعباس و تقدير از مربيان و داوران اين دوره همراه بود.
9887/6048