۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۱:۱۶
کد خبر: 83298857
۰ نفر
معاون وزیر جهاد كشاورزی: جایگاه خاك در كشور را ارتقاء دهیم

كرج - ایرنا - معاون وزیر جهاد كشاورزی در امور آب و خاك گفت : باید جایگاه خاك در كشور را ارتقاء دهیم و هر گونه برنامه ریزی برای آب بدون توجه به خاك به بیراهه رفتن است و ما را به جایی نمی رساند.

به گزارش ایرنا، علیمراد اكبری روز چهارشنبه در چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاك ایران كه در معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزی مستقر در كرج برگزار شد، افزود: تلاش براین است تا گفتمان خاك را در جامعه و بین دولتمردان، كارشناسان، بهره برداران، صاحبان فكر و تصمیم جا بیندازیم.
وی اظهار داشت: ارتقاء جایگاه و منزلت خاك بایستی مورد توجه قرار گیرد و برای این هدف باید در استان ها تلاش و پیگیری شود و بهره برداران و برنامه ریزان نیز به آن توجه كنند.
وی با تاكید بر اینكه منزلت خاك و جایگاه این عنصر حیاتی باید در جامعه و دنیا مطرح شود، گفت: بیشتر كشورها برای موضوع خاك برنامه داشته و كار می كنند زیرا آن را ركن اساسی تولید و توسعه می دانند.
اكبری ادامه داد: هیچ توسعه ای در دنیا بدون توجه به آب و خاك مفهوم ندارد زیرا تمدن های دنیا همیشه در كنار بحث آب و خاك شكل گرفته اند كه به همین منظور دفتر خاك را تشكیل دادیم .
وی با بیان اینكه اكنون وارد مرحله اجرایی فعالیت این دفترمی شویم و همه باید در این راه كمك كنند، افزود: باید خاك در پروژه ها به عنوان عنصر اصلی دیده شود.
وی تصریح كرد: با فعالیت دفتر خاك و ابلاغ مسئولیت ها، نقش حاكمیتی دولت در بحث خاك پررنگ می شود.
معاون وزیر جهاد كشاورزی تاكید كرد كه گفتمان خاك باید در جامعه و بین بهره برداران، مهندسان، دانشگاهیان و محققان باید بیشتر پررنگ ودیده شود زیرا هنوز خوب جا نیفتاده است.
اكبری گفت: برای رسیدن به این هدف باید تعامل قوی بخش های خصوصی و دولتی با حوزه دانشگاه و متخصصین علوم خاك وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در این مسیر بایستی چند موضوع را در بحث پایش خاك، تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاك و بانك اطلاعاتی خاك تعریف كنیم زیرا باید برنامه ریزی برای عملیات ها داشته باشیم.
معاون وزیر جهاد كشاورزی افزود: همچنین پیگیری برای ردیف اعتباری جداگانه برای خاك انجام شود.
وی با بیان اینكه باید خود را با شرایط خاك سازگار كنیم، اظهار داشت: تغییرات در خاك باید در سیل های اخیر بررسی و رصد شود تا بدانیم چقدر آسیب دیده ایم و این در حالی است كه شاید یك ظرفیت سازی برای بخش خاك انجام شده باشد.
وی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف باید ارتباط با مجامع بین المللی و مراكز علمی دنیا بیشتر شود.
اكبری گفت: همچنین جایگاه خاك در سازمان های جهاد كشاورزی استان ها باید ارتقاء یابد و باید مدیران آب و خاك استان ها اداره ای به نام اداره خاك تشكیل دهند و مسئولش نیز یك خاك شناس باشد.
وی تصریح كرد: نخستین كار این است كه به تمام مشاورین ابلاغ كنیم كه در طراحی و پروژه های آب و خاك، هر دو را یكسان ببینند زیرا در مطالعات ضعف داریم و شرح خدمات مطالعات فاز یك و دو پروژه های اب و خاك را بازنگری كنیم و موضوع خاك را پررنگ كنیم.
وی با اشاره به اینكه اخیرا وزارت جهاد كشاورزی به استان ها مجوز استخدام هزار نفر را داده، افزود: مدیران آب وخاك استان ها با روسای سازمان خود هماهنگ باشند تا نیروهای جذب شده در سهمیه خاك و آب متخصصین از دانشگاه های معتبر باشند.
معاون وزیر جهاد كشاورزی گفت: همچنین هماهنگی لازم انجام می شود تا مصاحبه افراد جذب شده در معاونت آب و خاك انجام شود .
وی افزود: در كارگروه ماده 11 قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی گزارش های می آید كه سهم خاك را ضعیف می بینیم و بیشتر روی آب توجه شده است كه باید بحث خاك را در برنامه ها بگذارند.

***خاك شاخص انتخاب كشاورز نمونه باشد
این مقام مسئول اضافه كرد: یكی از شاخص های انتخاب كشاورز نمونه از این به بعد باید مساله خاك باشد و شاخص های اصلی را تنها عناوینی همچون بهره وری آب و یا آبیاری تحت فشار قرار ندهیم.
وی از جمله این شاخص ها را چگونگی حفاظت خاك در مزرعه و جلوگیری از آلودگی خاك عنوان كرد.
اكبری تاكید كرد كه بحث ترویج خاك را در روی مدار برنامه های سازمان آموزش و ترویج قرار گیرد.
وی ادامه داد: امسال در 26 تا 29 استان درگیر بحث سیل بودیم ولی در استان هایی كه به صورت مستقیم همچون استان های گلستان، خوزستان و لرستان درگیر سیل بودند به منابع خاك خیلی آسیب رسیده است.
وی گفت: باید انجمن علوم خاك و موسسه تحقیقات خاك و آب برنامه ای تدوین كنند كه چه اتفاقی افتاده و این سیل ها به چه میزان بر روی منابع خاك تاثیر گذاشته و برنامه ها برای آسیب كمتر چیست.

***غارتگر آب را رها كرده اند
معاون وزیر جهاد كشاورزی افزود: به تازگی وزارت نیرو به استان ها نامه ای نوشته برای تعدیل پروانه چاه های مجاز كه این امر خلاف قانون است.
وی با بیان اینكه سازمان برنامه و بودجه باید ورود به این موضوع داشته باشد، اظهار داشت: این در حالی است كه چاه غیرمجاز را رها كرده اند به طوریكه در كنار چاه مجاز صدها چاه غیرمجاز وجود دارد و آب غارت می شود.
اكبری گفت: برخی مواقع فرد كشاورزی كه چاه مجاز دارد و قوانین را رعایت می كند را تحت فشار قرار می دهیم و غارتگر را رها می كنیم در حالیكه تولید ما روی كشاورز تكیه دارد.
وی اضافه كرد كه در بازدیدهایی كه در مناطق سیل خیز داشتیم جانمایی پروژه های آب و خاك بعضی مناطق اشكال دارد به طوریكه دیده شده دیوار حایل داخل رودخانه بوده است.
معاون وزیر جهاد كشاورزی تاكید كرد كه از این به بعد مشاورین در ارزیابی بحث شاخص خاك به عنوان یكی از آیتم های اصلی مورد توجه قرار گیرد یعنی مشاوری كه با ما كار می كند شاخص خاك را به عنوان آیتم اصلی قرار دهد و این در حالی است كه بعضی از مشاورین با مطالعات خاك شناسی آشنایی ندارند.
چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاك ایران با موضوع قانون حفاظت خاك و دفتر امور خ اك، ظرفیت ها و پتانسیل ها برگزار شده است.
6156/ 6155