رئيس سازمان صمت: افزايش توليد و حمايت از صنعت سمنان در اولويت است

سمنان- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تلاش براي افزايش توليد كالا، حمايت از فعالان اقتصادي و صنعت استان سمنان در اولويت كاري مسئولان دستگاه هاي اجرايي قرار دارد.

بهروز اسودي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: فشارهاي اقتصادي و تحريم استكبار جهاني، بخش صنعت و توليد كشور را درگير كرده اما با تلاش مضاعف مسئولان درصدد كاهش تاثير اين تحريم ها هستيم.
وي خاطر نشان كرد: برگزاري كارگروه هاي تخصصي تسهيل و رفع موانع توليد و ديدار عليرضا آشناگر استاندار سمنان با مديران واحدهاي صنعتي در ماه هاي گذشته نشان از تلاش مسئولان استان براي رفع گرفتاري واحدهاي توليدي سمنان دارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: دستكم 520 واحد صنعتي و توليدي سمنان تاكنون هفت هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد دريافت كردند كه تزريق اين اعتبارها به بدنه صنعت استان نقش مهمي در توسعه اقتصادي منطقه در سال هاي گذشته داشته است.
اسودي اضافه كرد: تاكنون 410 واحد توليدي در بخش كشاورزي و 110 واحد صنعتي استان با همكاري بانك هاي عامل استان سمنان تسهيلات رونق توليد دريافت كردند.
وي تصريح كرد: مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي استان در سه سال گذشته كنترل شده و با رفع مشكلات بيمه اي، مالياتي و نقدينگي اين واحدها رونق توليد در سمنان افزايش قابل توجهي داشته است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: توسعه اقتصادي استان با وجود تحريم هاي استكبار جهاني روند مطلوبي دارد و با تلاش بخش خصوصي و مسئولان منويات رهبر معظم انقلاب در بحث رونق توليد محقق مي شود.
به گزارش ايرنا، استان سمنان حدود 2 هزار و 10 پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد و سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص استان حدود 22 درصد است.
7339/7408