پروژه آزاد راه اروميه- تبريز 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

اروميه- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي گفت: ساخت و تكميل پروژه آزاد راه اروميه - تبريز 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.

به گزارش ايرنا «پيمان آرامون» روز سه شنبه در ديدار مديرعامل شركت آزاد راه اروميه – تبريز افزود: اين پروژه به طول 151 كيلومتر در پنج قطعه طراحي شده كه قطعات اول و دوم آن در محدوده آذربايجان غربي تكميل و به بهره برداري رسيده است.
وي اظهار داشت: براي ساخت قطعه هاي 5 و 6 و تكميل قطعه هاي يك، 2، 3 و 4 در مجموع 10 هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.
وي اضافه كرد: پيشرفت پروژه در حد انتظار نيست و قطعه سوم اين پروژه كه داراي 2 دستگاه تونل و مسير به طول 17 كيلومتر است پايين ترين ميزان پيشرفت را دارد.
وي ادامه داد: فعال سازي پروژه و تكميل قطعه هاي باقي مانده آن از اولويت اجرايي استان است و براي اين منظور از سرمايه گذاري شركت هاي توانمند بخشي خصوصي در اين پروژه استقبال مي شود.
سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي گفت: درياچه اروميه يكي از منحصربه فرد ترين جاذبه هاي توريستي استان و كشور است كه با افزايش حجم آب و بازگشت دوباره حيات به اين درياچه شاهد افزايش بازديدكنندگان از اين درياچه هستيم؛ به همين منظور با تاكيد استاندار آذربايجان غربي تكميل زيرساخت ها و قطعه هاي اول و دوم پروژه نيز دراولويت قرار گرفته است.
مديرعامل شركت آزاد راه اروميه – تبريز نيز در اين ديدار گفت: اين شركت براي تكميل پروژه و احداث قطعه هاي 5 و 6 از اين مسير آماده سرمايه گذاري مجدد است.
به گزارش ايرنا، احداث آزادراه اروميه- تبريز يكي از مهمترين طرح هاي اجرايي حوزه راه در آذربايجان غربي به شمار مي رود كه مسير دو مركز استان تبريز و اروميه را به 118 كيلومتر مي رساند.
8137/3072