17 ميليارد ريال براي ساخت زائرسرا خراسان جنوبي هزينه شد

بيرجند - ايرنا - مديرعامل بنياد زائر خراسان جنوبي گفت: تاكنون 17 ميليارد ريال براي ساخت زائرسرا استان در مشهد مقدس هزينه شده است.

به گزارش ايرنا موسي جوينده روز سه شنبه در نشست هماهنگي و برنامه ريزي مشاركت مردم قاينات در ساخت زائرسرا ارزان قيمت خراسان جنوبي در مشهد مقدس افزود: براي تكميل اين زائرسرا به 13 ميليارد و 300 ميليون تومان اعتبار ديگر نياز داريم.
وي بيان كرد: تاكنون مردم استان خراسان جنوبي 700 ميليون تومان براي ساخت اين زائرسرا كمك كرده اند.
جوينده گفت: گودبرداري اين زائرسرا با اعتبار 420 ميليون تومان انجام شده و ساز نگهبان اين طرح در حال احداث است.
وي اظهار داشت: مقدمات ساخت اين زائرسرا از جمله خريد زمين و نقشه برداري از سال 92 آغاز شد كه اميدواريم با كمك هاي مردمي هرچه زودتر ساخت اين پروژه به اتمام برسد.
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات خراسان جنوبي افزود: براي تكميل زائرسراي اين استان در مشهد مقدس همچنان نيازمند كمك خيران و مردم هستيم تا با حركت جهادي اين طرح را به اتمام برسانيم.
اين زائرسرا در 9 طبقه با زيربناي پنج هزار متر مربع و ظرفيت اقامت 500 نفر در خيابان طبرسي مشهد مقدس در حال ساخت است كه به زائران خراسان جنوبي به ويژه نيازمندان خدمت رساني خواهد كرد.
مردم مي توانند كمك هاي نقدي خود را براي ساخت اين زائرسرا به شماره حساب 0109967893008 بانك ملي بيرجند و شماره كارت 6037991899534717 سيبا ملي بيرجند واريز كنند و كمك هاي غيرنقدي را به ستاد بازسازي عتبات عاليات شهرستان هاي خود تحويل دهند.
7556*3028