پلیس شهر کابل، 34 زن خارجی را به جرم تن فروشی بازداشت کرد # کابل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 خارجی.افغانستان.اجتماعی. پلیس شهر کابل اعلام کرد 34 زن خارجی را به اتهام تن فروشی در کابل پایتخت افغانستان بازداشت کرد. "عبدالجبار" ثابت معاون حقوقی وزارت داخله (کشور) افغانستان روز شنبه با تایید این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: ده تن از این افراد جمعه شب، از سه مهمانخانه در شهر کابل بازداشت شدند. وی افزود: این افراد زمینه عیاشی و شراب خوری را فراهم می ساختند که همراه با صاحبان این مهمانخانه ها بازداشت شدند. ثابت تاکید کرد چند روز قبل نیز پلیس 24 زن خارجی را در این شهر به دلیل روسپی گری بازداشت کرده بود که قرار است تمام این افراد به کشور خود بازگردانده شوند. وی درباره هویت و ملیت این افراد اظهار نظر نکرد. حدود یک ماه قبل نیز مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند که نیروهای پلیس 46 زن را به دلیل تن فروشی در کابل، بازداشت کرده بودند. "عبدالجبارثابت" معاون حقوقی وزیر داخله (کشور) افغانستان با تایید این خبر به خبرنگارایرنا در کابل گفت: این افراد به بهانه کار به افغانستان آورده شده بودند. سال گذشته نیز دولت افغانستان چندین رستوران چینی را به دلیل انجام فعالیت غیراسلامی تعطیل کرد. آساق/2281/332/1938/1517

سرخط اخبار جهان