۲۷ اسفند ۱۳۸۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 8329780
۰ نفر
گزارش ایرنا از تظاهرات اعتراض آمیز مردم پاریس # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 خارجی.اجتماعی.فرانسه. تظاهرات ده ها هزار نفر از کارکنان، دانشجویان و دانش آموزان فرانسه بعدازظهر شنبه در میدان "دانفو روشرو"ی پاریس گردهم آمده اند تا برای هشتمین بارطی یک ماه اخیر مخالفت خود را با قانون جدید استخدامی دولت ویژه افراد زیر26 سال ابراز دارند. گزارش خبرنگار ایرنا از میدان "دانفو روشر"ی پاریس حاکی است، گروهی از جوانان در حالی که انواع سازهای موسیقی دردست دارند، برطبل مخالفت های خود می کوبند و سازهای دهنی خود را می نوازند. گروهی دیگر مشت های گره کرده خود را برافراشته و با سردادن فریادهای اعتراض آمیز، دولت فرانسه را در تصویب و تصمیم به اجرای این قانون به باد انتقاد گرفته اند. میدان دانفو روشروی پاریس امروز، یاد آور انقلاب دانشجویی سال 1968 فرانسه است که از این میدان آن هم برای کسب آزادی بیشتر، علیه دولت وقت فرانسه آغاز شد. شعار اصلی دانشجویان انقلابی سال 1968 فرانسه "ممنوع کردن هر نوع ممنوعیت" بود. آنان این بار گردهم آمده اند تا دولت "دومینیک دو ویلپن" نخست وزیر فرانسه را در خصوص قانون جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول، وادار به عقب نشینی کرده و زمینه های اصلاح آن را به نوعی فراهم آورند. تظاهرکنندگان پلاکارد بزرگی در دست دارند که روی آن نوشته شده است: "ما خواهان پس گیری قانون استخدامی ازسوی دولت هستیم." تظاهرکنندگان همچنین با سردادن شعارهایی با مضامین "ویلپن دوره آزمایشی تو هم بسر رسیده است" اعتراض خود را به این قانون ابرازمی کنند. این راهپیمایی اعتراضی همچنان ادامه دارد. اروپام/ 2092/270/1368

سرخط اخبار جهان