1881 واحد توليدي سمنان متقاضي تسهيلات رونق توليد هستند

سمنان- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: يك هزار و 881 واحد صنعتي و توليد استان با ثبت نام در سامانه بهين ياب متقاضي دريافت تسهيلات رونق توليد هستند.

به گزارش ايرنا، بهروز اسودي روز سه شنبه در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان در سالن مديريت بحران استانداري افزود: تاكنون 65 درصد از پرداخت تسهيلات رونق توليد سال گذشته استان سمنان محقق شد و پرداخت تسهيلات از اين دست در هفته جاري به نسبت هفته گذشته 2.8 درصد افزايش داشته است.
وي با بيان اينكه تاكنون هفت هزار و 240 ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد به 539 واحد توليدي و صنعتي استان سمنان پرداخت شد، گفت: بانك صنعت و معدن استان از نظر مبلغ پرداخت، بانك كشاورزي از نظر تعداد طرح و بانك رفاه از نظر درصد سهم پرداختي، بانك هاي پيشتاز در پرداخت تسهيلات رونق توليد در استان سمنان هستند.
اسودي ادامه داد: در يكصد و چهل نشست گذشته كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان مشكلات 732 واحد توليدي استان بررسي و به منظور رفع موانع توليد يك هزار و 367 مصوبه به تصويب اعضاي اين كارگروه رسيد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در اين نشست با پرداخت تسهيلات به ارزش 839 ميليارد ريال به 38 واحد توليدي استان موافقت شد.
به گزارش ايرنا، در اين نشست با حضور حشمت الله عسگري معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان، آخرين ابلاغيه ها و آيين نامه هاي دريافتي مربوط به كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد توسط دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي عامل ، فهرست مصوبه هاي اين كارگروه و تقسيم 11 هزار ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد بين بانك هاي عامل استان توسط كمسيون هماهنگي بانك هاي استان سمنان مطالبي ارايه شد.
سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد، در كشاورزي بيش از 14 درصد و توليد ناخالص اين استان با رقمي حدود 18.2 درصد مربوط به بخش كشاورزي و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
7339/6103