۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۰۷
کد خبر: 83297201
۰ نفر
فضاي افسارگسيخته - محمدرسول ابراهيمي اسفدن*

بيرجند - ايرنا - اين روزها فضاي مجازي مجالي براي استفاده صحيح از اوقات فراغت نگذاشته، به طوري كه افسارگسيختگي آن تا دل جامعه و به تبع آن خانواده رسوخ كرده است.

جعبه اي جادويي كه با بارگيري دريچه هاي متفاوت دنيايي از ناكجا آباد ها را در اختيارمان مي گذارد و گاه كنجكاوي هايي در آن صورت مي گيرد كه راه به چاه مي برد.
استفاده صحيح و ناصحيح از دنياي ارتباطات بسته به ميل و سليقه كاربر در لحظه براساس مقتضيات زمان و مكان دارد؛ مكاني كه در آن حضور دارد و زماني كه شالوده شخصيتي فرد را ساخته است.
بررسي ها نشان داده كه استفاده از اين فضا محدوديت سني ندارد و به هر كانال و شبكه اي كه سر بزني از كودك تا پير آن را جست و جو كرده و سري به محتويات آن زده اند.
براستي محتوياتي كه در فضاي مجازي رد و بدل مي شود تا چه حد به بالندگي كاربر كمك مي كند يا تا چه حد قدرت نفوذ آن مي تواند مخرب باشد، در حسابي سرانگشتي مي توان فهميد بيش از 80 درصد افرادي كه تحت تاثير فضاهاي ضد ارزشي قرار گرفته اند براي اولين بار از سر كنجكاوي عبور كرده و در دام گرگ هاي ميش نما افتاده اند.
با همه اينها وجود پيام رسان هاي داخلي با كيفيت و كاربردي ضرورتي اجتناب ناپذير است كه با ايجاد اين پيام رسان ها بدن شك جلوي بسياري از افسارگسيختگي ها گرفته خواهد شد.
وجود پيام رساني كه بتواند با پيام رسان هاي مشابه خارجي رقابت كند و خدمات آن رضايت خاطر كاربران را به دنبال داشته باشد خود به خود موجب حذف پيام رسان هايي خواهد شد كه امروز كانون خانواده ها را به لرزه درآورده است.
به طور حتم اين توانايي در كشور به ويژه بين جوانان و نخبگان وجود دارد و مي توانيم پيام رساني قدرتمند تر از پيام رسان هاي مشابه خارجي بسازيم همانطور كه در بسياري از مسيرها خوش درخشيده ايم ولي تحقق اين مهم نيازمند اعتماد به نسلي است كه ارمغان آوران خودكفايي هستند.
*خبرنگار ايرنا