دستمزد و میزان حق‌ بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از كشور مشخص شد

تهران - ایرنا - مدیركل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: دستمزد مبنای كسر حق بیمه در سال 1398، میزان حق ‌بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از كشور مشخص شد.

احمدرضا خزاعی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: به استناد بخشنامه های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به كارگران مشمول قانون كار، كارفرمایانی كه اتباع خارجی را به كار گرفته اند و همچنین بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد باید مراتب را به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه رعایت كنند.
خزاعی گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی به استثنای مشاغل دارای دستمزد مقطوع در سال 98 مبلغ 505 هزار و 627 ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی در سال 97، معادل 13 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 87 هزار و 49 ریال افزایش یافته است.
مدیركل اتباع سازمان تامین اجتماعی افزود: بر این اساس اداره كل اتباع اقدام به تنظیم جداول و شرح نوع بیمه، حداقل دستمزد روزانه و ماهانه، نرخ حق بیمه، سهم كارگر و كارفرما كردده است.
وی اضافه كرد: اتباع خارجی كه در مشاغل ساختمانی اشتغال به كار دارند، می توانند با مراجعه به شعب سازمان و ارائه پروانه كار در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین با احراز سایر شرایط قانونی در قالب بیمه اختیاری (1.2 حداقل دستمزد مصوب) نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهره مند شوند.
به گفته خزاعی، مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه امور فنی بیمه‌شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار است كه آن ضریب باید در حداقل دستمزد سال 98 اعمال شود.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی كار مورخ 28 اسفند سال 97، در سال 1398 حداقل دستمزد ماهانه مبنای حق بیمه برای ایرانیان خارج از كشور برابر با 22 میلیون و 753 هزار و 233 ریال و حداكثر دستمزد ماهانه برابر با 106 میلیون و 181 هزار و 754ریال خواهد بود.
مدیركل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: بر این اساس، مبلغ ماهانه حق بیمه برای بیمه پردازان بر مبنای حداقل فوق الذكر با نرخ 14 درصد، مبلغ سه میلیون و 291 هزار و 634 ریال و بر مبنای حداكثر دستمزد، مبلغ 15 میلیون و 360 هزار و 960 ریال در شش ماهه اول و در شش ماهه دوم بر مبنای حداقل مبلغ سه میلیون و 185 هزار و 453 ریال و حداكثر دستمزد 14 میلیون و 865 هزار و 446 ریال است. در این حال حق بیمه درمان سهم بیمه شده با حداقل دستمزد مبناء، مبلغ 2 میلیون و 116 هزار و 51 ریال و بر مبنای حداكثر دستمزد مبلغ 9 میلیون و 874 هزار و 903 ریال است.
خزاعی خاطر نشان كرد: درخصوص سایر سطوح دستمزدی مبنای پرداخت حق بیمه نیز معادل 13 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 87 هزار و 49 ریال به آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال گذشته، افزوده می شود. بدین ترتیب برای مثال مبلغ حق بیمه در مورد دستمزد بیست میلیون ریال در سال 1397، میزان 25 میلیون و 211 هزار و 470 ریال در سال 1398 خواهد بود.
وی همچنین درخصوص دستمزد و مأخذ كسر حق بیمه ایرانیان خارجی از كشور، گفت: طبق مقررات بیمه ایرانیان خارج از كشور، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هموطنان ساكن در اقصی نقاط جهان بین 1،5 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار تا حداكثر دستمزد شاغلان است و این گروه از مخاطبان سازمان با انتخاب نرخ 14 درصد بابت مزایای بازنشستگی و بازماندگان یا 18 درصد بابت مزایای بازنشستگی، ازكارافتادگی و بازماندگان و در صورت تمایل جهت برخورداری از خدمات درمانی علاوه بر دو نرخ مذكور با پرداخت 9 درصد سهم درمان، از مزایای این سازمان بهره مند می شوند.
« دستمزدهای مبنای كسر حق بیمه در سال 1398 (اتباع خارجی) برای بیمه شدگان اجباری كه تحت عنوان كارگر در كارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به كار هستند، طبق بخشنامه دستمزد مبنای كسر حق بیمه در سال 98 انجام شده است ، طبق این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه (برای مشاغل فاقد دستمزد مقطوع) معادل 505 هزار و 627 ریال تعیین شده است كه در 6 ماهه اول سال (براساس 31 روز) 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال و در نیمه دوم سال (براساس30روز) 15 میلیون و 168 هزار و 810 ریال خواهد بود كه بعلاوه مبلغ یك میلیون و 900 هزار ریال هزینه اقلام مصرفی (موضوع بند 3 تصویبنامه شورای عالی كار) به ترتیب معادل 17 میلیون و 574 هزار و 437 ریال و 17 میلیون و 68 هزار و 810 ریال خواهد بود.
همچنین در بیمه اختیاری، رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی‌ شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال با لحاظ ضریب 1،2 حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز ) مبلغ 18 میلیون و 809 هزار و 325 ریال و در نیمه دوم سال (30 روز) مبلغ 18 میلیون و 202 هزار و 572 ریال تعیین شده است.
برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار، در این نوع بیمه نیز رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز) مبلغ 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال و درنیمه دوم سال (30روز) نیز 15 میلیون و 168 هزار و 810 ریال است.
همچنین درمورد نرخ 18 درصد، مبلغ حق بیمه بر مبنای حداقل و حداكثر دستمزد در شش ماه اول سال به ترتیب ماهانه مبلغ چهار میلیون و 232 هزار و 101 ریال و 19 میلیون و 749 هزار و 806 ریال و در شش ماهه دوم سال به ترتیب ماهانه چهار میلیون و 95 هزار و 582 ریال و 19 میلیون و 112 هزار و 716 ریال خواهد بود. »
اجتمام* 7268*9105*