رازوجرگلان با 474 میلی متر، بیشترین بارش استان را داشت

بجنورد- ایرنا- رئیس مركز تحقیقات اداره كل هواشناسی خراسان شمالی گفت: شهرستان رازوجرگلان در سال زراعی جاری با ثبت 474.2 میلی متر بارندگی، بیشترین میزان بارش استان را به خود اختصاص داد.

مهدی كمالی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میانگین بارندگی استان در سال زراعی جاری، مهر پارسال تا 7 اردیبهشت امسال، 330.4 میلی متر بوده است.
وی افزود: این میزان در مدت مشابه پارسال 147.5 میلی متر و در دوره آماری بلندمدت نیز 208.3 میلی متر بوده است.
كمالی گفت: میزان بارندگی سال زراعی جاری در بجنورد 317.1 میلی متر، در مدت مشابه پارسال 105.1 میلی متر و در دوره آماری بلندمدت 191.4 میلی متر بوده است.
وی میزان بارش امسال شهرستان اسفراین را نیز 255.2 میلی متر ذكر كرد كه در مدت مشابه سال قبل 76.4 میلی متر و در بلند مدت 150.2 میلی متر بوده است.
كمالی افزود: بارندگی های شهرستان مانه و سملقان در سال زراعی جاری نیز 288.4 میلی متر بود كه در سال قبل 147 میلی متر و در دوره آماری بلندمدت 232.5 میلی متر بوده است.
وی اظهار داشت: میزان بارندگی شهرستان جاجرم نیز در سال زراعی جاری 179.4 میلی متر، در مدت مشابه سال قبل 73.9 و در دوره بلندمدت تنها 89.8 میلی متر بود و بارش ها در شیروان نیز امسال 255.4 بود كه سال قبل 108 و در بلندمدت 169.7 میلی متر گزارش شده است.
رئیس مركز تحقیقات هواشناسی اداره كل هواشناسی خراسان شمالی گفت: میزان بارندگی امسال فاروج نیز 287.9 بود كه در سال قبل 106.7 و در بلندمدت 182.5 میلی متر بوده است.
كمالی یادآور شد: در این میان بیشترین بارندگی استان در سال زراعی جاری مربوط به شهرستان رازوجرگلان با 474.2 میلی متر است كه در مدت مشابه سال قبل 181.4 میلی متر و در بلند مدت 226.3 میلی متر بوده كه رشد 161 درصدی در كوتاه مدت و 110 درصدی در بلندمدت را نشان می دهد.
وی با اشاره به بارندگی های خوب استان در بهار امسال، گفت: بارندگی استان در 40 روزه بهار سپری شده از بهار امسال بسیار بیش از حد نرمال بوده كه تا پایان بهار به ویژه اردیبهشت ماه، این بارندگی ها ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بیشترین بارندگی فروردین ماه تا هفتم اردیبهشت ماه امسال در شهرستان رازوجرگلان با 131.9 میلی متر، فاروج 127.8میلی متر، بجنورد 119.8 میلی متر و شیروان 102.9 میلی متر بوده است.
وی افزود: این در حالی است كه تمام مناطق استان، امسال رشد 150 تا 353 درصدی بارش ها را نسبت به مدت مشابه سال قبل و 44 تا 157 درصدی را نسبت به دوره آماری بلندمدت تجربه كردند.
میانگین بارندگی سالانه استان خراسان شمالی 240 میلی متر است.
ط/5132

سرخط اخبار استان‌ها