اعضاي كانون پرورش فكري مهاباد بوستان دانشجو را پاكسازي كردند

مهاباد - ايرنا - مسوول كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مهاباد گفت: جمعي از اعضاي اين كانون در اقدامي زيست محيطي، محوطه بوستان دانشجو را از وجود زباله و به ويژه فيلترهاي سيگار پاكسازي كردند.

شيدا نصرتي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين اقدام نمادين كه جمعي از مربيان و كودكان عضو كانون پرورش فكري مركز شماره 2 مهاباد حضور داشتند، تمامي زباله ها و فيلترهاي سيگار داخل بوستان دانشجو جمع آوري و به محل دفن زباله انتقال داده شد.
وي افزود: در كنار اين طرح، كودكان با در دست داشتن تابلوهاي كوچك حاوي متن «لطفا فيلتر سيگار خود را داخل سطل زبالە بياندازيد، يك فيلتر سيگار چهار هزار مادە سمي دارد و يك تا دوازدە سال طول مي كشد تا تجزيە شود» از شهروندان خواستند نسبت به بهداشت محيط خود احساس مسووليت بيشتري كنند.
نصرتي اضافه كرد: در پايان پاكسازي سطح اين بوستان بيش از پنج هزار فيلتر سيگار جمع آوري و به داخل سطح هاي زباله ريخته شد.
وي يادآور شد: مشاركت بيشتر اقشار مختلف مردم و انجمن‌هاي زيست محيطي به ويژه كودكان و نوجوانان در پاكسازي محيط و عرصه‌هاي زيست محيطي مي‌تواند در نهادينه كردن فرهنگ حفاظت محيط زيست بسيار مهم و موثر باشد.
به گزارش ايرنا ته‌ سيگار يك ماده مصنوعي و غيرقابل تجزيه است كه همه شهرهاي ايران با مشكل انداختن ته‌ سيگار در خيابان‌ها يا جوي‌ آب مواجه هستند و اين مساله ميزان نگراني مردم را براي آب مصرفي تصفيه شده افزايش داده است.
فيلترهاي سيگار تخريب‌ پذير نبوده و داراي شماري از مواد بسيار سمي است.
9903/6185/3072