معاون فرهنگي كانون پرورش فكري:امداد فرهنگي در مناطق سيل زده ادامه دارد

اهواز - ايرنا - معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گفت: امداد فرهنگي كانون در قالب طرح پيك اميد در مناطق سيل زده كشور تا زمان عادي شدن شرايط زندگي ادامه خواهد داشت.

به گزارش ايرنا محمدرضا زمرديان دوشنبه در جمع مربيان فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان خوزستان اظهارداشت: اين نهاد فرهنگي در زمان بحران نشان داد كه در چنين شرايطي مي تواند از خود واكنش سريع نشان دهد و براي انجام خدمات فرهنگي وارد عمل شود.
وي با اشاره به اينكه استان خوزستان در اين زمينه يك الگوست، افزود: كانون تا زماني كه وضعيت زندگي در مناطق سيل زده به حالت عادي برگردد در كنار كودكان و نوجوانان است و به آنها اميد مي دهد.
اين مقام مسئول در كانون پرورش فكري تصريح كرد: در حال حاضر پيك اميد و تماشاخانه سيار كانون در مناطق سيل زده خوزستان حضور دارد و تلاش مي شود كه تيم هاي تخصصي كه به مناطق اعزام مي شوند به عادي شدن شرايط كمك كنند.

*تشكيل دپارتمان مهارت هاي زندگي
زمرديان همچنين با اشاره به برنامه هاي سال 98 در حوزه كودك و نوجوان، بيان داشت: ارتقا مهارت هاي زندگي يكي از برنامه هاي جدي است كه كانون پرورش فكري در سال جاري دنبال مي كند.
وي افزود: به همين منظور دپارتمان مهارت هاي زندگي در كانون راه اندازي شده و مسئوليت آن با كارشناسان مجرب و متخصص در اين حوزه است.
معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان يادآور شد: 40 فعاليت فرهنگي، ادبي و هنري در مراكز سراسر كشور انجام مي شود كه با برنامه ريزي هاي كارشناسي شده قرار است در اين فعاليت ها به ارتقاء مهارت هاي زندگي كودكان و نوجوانان كمك كنند.
او افزود: بدين منظور در آموزش هاي مستقيمي كه قرار است ارائه شود 6 سرفصل بر مبناي هيجانات و صفات مثبت كودك كه هم پايه ديني و قرآني دارند و هم علمي بر اساس نيازهاي كانون ترويج خواهند شد.
زمرديان همچنين بر فعال شدن انجمن هاي فرهنگي و هنري كانون تاكيد كرد.

*ارائه خدمات ارزان فرهنگي با توجه به شرايط بد اقتصادي
معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با اشاره به اينكه دولت با چالش منابع اعتباري در سال جاري مواجه است، گفت: در اين شرايط اقتصادي ممكن است 40 تا 50 درصد بودجه محقق شود.
زمرديان با اشاره به اينكه در شرايط تحريم قرار داريم، گفت: اقتصاد و تحريم براي بچه ها بي معنا است و در اين بين كانون بايد بتواند در اين شرايط بد به ارائه خدمات فرهنگي ارزان و با كيفيت بهتر بپردازد.
وي تصريح كرد: بايد توجه داشت در زماني كه سبد فرهنگي مردم كوچكتر شده است تهيه و تامين محصولات با محدوديت هايي همراه خواهد بود و بر همين اساس خانواده ها به سمت كانون مي آيند كه اين امر ضرورت تبليغات بيشتر فعاليت ها از سوي مراكز كانون را بيش از پيش مي‌ طلبد.

*كانون در ماجراي سيل به مسئوليت اجتماعي خود توجه دارد
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان خوزستان با اشاره به اينكه هسته هاي امداد فرهنگي اين اداره كل در روزهاي اوليه بحران سيل تشكيل شد، گفت: كانون توانست در اين شرايط به مسئوليت هاي اجتماعي خود در مقابل خانواده ها و بخصوص كودكان به خوبي عمل كند و همچنان به آن توجه دارد.
وحيد كياني تصريح كرد: مادران و خانواده هاي متعددي همزمان با اين بحران دچار سرگرداني و روزمرگي شدند كه كانون در اين راستا با استفاده از ظرفيت هاي خود وارد عمل شد.
اين عضو شوراي اجتماعي استان همچنين به برنامه هاي سال 98 در قالب فعاليت هاي فرهنگي هنري اشاره كرد و گفت: تلاش مي شود با ارتقاء شاخص ها، مراكز موجود بتوانند كودكان و نوجوانان بيشتري را در استان تحت پوشش قرار بدهند.
تماشاخانه سيار كانون كشور با هدف خدمت رساني فرهنگي به سيل‌ زدگان تا 9 ارديبهشت ماه 1398 در استان خوزستان حضور داشت.
بر اساس اعلام جمعيت هلال احمر استان اردوگاه هاي اسكان سيل زدگان در استان در حال كاهش بوده و هم اكنون 26 اردوگاه با جمعتي بالغ بر 26 هزار و 600 نفر در آنها اسكان دارند.
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خوزستان 62 مركز ثابت و سيار دارد كه كودكان 6 تا 17 ساله از فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ادبي آن استفاده مي كنند.
9931/6068