لزوم توجه كشورهای اسلامی به گردشگری حلال

تهران-ایرنا- مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) گفت: یكی از راه هایی كه می تواند به آینده جهان اسلام كمك كند، توجه به گردشگری و گردشگری حلال در بین این كشورهاست.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فرزانه شرفبافی» در اختتامیه همایش بین اللملی آینده جهان اسلام در افق 1414كه در دانشكده حقوق دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، ادامه داد: بحث آینده پژوهشی بسیار مهم است زیرا پایداری تمام سامانه ها و سیستم های هوشمند این است كه بتواند به نیازهای امروز و آینده خود پاسخگو باشد.
وی مدیران را سه دسته دانست و گفت: برخی مدیران مخالف تغییرات هستند و برخی دیگر با تغییرات همراه می شوند اما مدیر موفق كسی است كه آینده را با تصمیمات خود بسازد.
شرفبافی داشتن چراغ راه واحد برای جهان اسلام را ضروری دانست و افزود: در این مسیر قرآن چراغ راه است زیرا در قران به تعقل و پژوهش تاكید شده است.
مدیرعامل هما تاكید كرد: در اكثر كشورهای همسایه ایران یك تمدن و دین مشترك سبب شده تا نوع شهرنشینی و زیرساختی یكسان باشد.
وی گفت: وظیفه صنعت هوایی در این راه، توسعه گردشگری بین كشورهای جهان اسلام است .
شرفبافی استفاده از قابلیت هواپیماهای ای.تی.آر در توسعه گردشگری بین كشورهای اسلامی را پر رنگ دانست و افزود: از این پروازها برای اتصال فرهنگی بین كشورهای مسلمان می توان استفاده كرد.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم آینده جهان اسلام را بنویسیم باید از اكنون به آن فكر كنیم.
اقتصام*4018*9189