خراسان شمالی 7900 میلیارد ریال برای جبران خسارت سیل پیشنهاد كرد

بجنورد - ایرنا - استاندار خراسان شمالی گفت: هفت هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار در بخش های مختلف تملك دارایی، هزینه ای و تسهیلاتی برای جبران خسارت سیل در استان به مركز پیشنهاد شده است.

محمدعلی شجاعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این میزان هزار و 600 میلیارد ریال برای هزینه های جاری و 2 هزار میلیارد ریال در بخش تملك دارایی و عمرانی است.
وی افزود: همچنین چهار هزار و 300 میلیارد ریال در بخش تسهیلاتی با سود 4 درصد برای جبران خسارت استان از ناحیه سیل، پیشنهاد شده است.
شجاعی گفت: هم اینك در سطح كشور كمیته ای در حال برآورد خسارات سیل در استان های مختلف است كه امور مالی ناشی از خسارات سیل به این كمیته واگذار شده است.
وی اظهار داشت: خراسان شمالی نیز پیشنهادهای خود را با ارقام مشخص به این كمیته ارائه كرده ولی هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: سازمان مدیریت بحران در سطح كشور تمامی پیشنهادهای ارائه شده از سوی استانها را جمع بندی كرده تا در كمیته مذكور بررسی شود.

** تجاوز به حریم رودها در دست بررسی است
شجاعی در خصوص دستور رئیس جمهوری برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها نیز گفت: این مساله به معاونت سیاسی استاندار محول شده تا با كمك فرمانداران به این موضوع پرداخته و با مشخص كردن فضاهای موجود، اقدامات قانونی بایسته در این خصوص انجام گیرد.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس اعلام مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، سیلاب های فروردین امسال هفت هزار و 150 میلیارد ریال به بخش های مختلف این استان خسارت وارد كرده است.
ط/5132