۹ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۰۸
کد خبر: 83295977
۰ نفر
5 سد استان تهران در زمان بارش ها چگونه مدیریت شدند؟

تهران- ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران با تشریح اقدامات انجام شده برای مدیریت حجم ورودی و خروجی آب در پنج سد این استان، میزان كنونی ذخیره آنها را افزون بر 813 میلیون مترمعكب اعلام كرد.

«احمد علی قربانیان» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به پیش بینی بارش ها طی سال گذشته این شركت برای مقابله با سیلاب احتمالی و با مدیریت مخازن سدها، اقدام به تخلیه بخشی از آب ذخیره شده پشت سدها در زمان های مناسب مقتضی كرد.
وی یادآورشد: اكنون نیز به منظور مهار سیلاب های محتمل آتی بالغ بر 130 میلیون مترمكعب از ظرفیت چهار سد این استان خالی نگه داشته شده است.
قربانیان اظهارداشت: از همین رو در سد امیركبیر رهاسازی از بهمن ماه آغاز و تاكنون بالغ بر 97 میلیون مترمكعب آب به منظور تغذیه مصنوعی و مدیریت سیلاب رها سازی شده است.
وی یادآور شد: بخشی از آب رهاسازی شده سد امیركبیر نیز به سمت رودخانه كرج و نهایتا تالاب بندعلیخان و به دریاچه نمك واصل شد.
به گفته این مسئول، این آب ها عمدتا در طول مسیر، صرف تغذیه آبخوان و در محل تغذیه مصنوعی دشت و شن چاله های شهریار، شهر قدس و نیز رودخانه های مسیر شدكه قطعا تاثیرات مثبت این تغذیه مصنوعی در آینده نمود خواهد داشت.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران گفت: سد لتیان را خالی نگاه داشتیم، اگرچه 74 میلیون ظرفیت آن بود اما 40 میلیون مترمكعب ظرفیت سد حفظ شد تا سیلاب های ورودی را مدیریت كنیم و از خطرات احتمالی بازه های پایین دست سد لتیان تا سد ماملو جلوگیری شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران گفت: رهاسازی سد ماملو از فروردین امسال آغاز و تاكنون در مجموع 38 میلیون مترمكعب آب رهاسازی و برای مصارف كشاورزی و تغذیه مصنوعی دشت ورامین استفاده شده است.
وی تاكید كرد: با مدیریت مخازن سد لتیان و كنترل پیك (اوج) سیلاب های فروردین، رهاسازی آب از سد لتیان به سمت ماملو از 12 فروردین آغاز و تاكنون 71 میلیون مترمكعب آب آن وارد سد ماملو شده است.
قربانیان اضافه كرد: رهاسازی آب سد طالقان از فروردین ماه آغاز و تاكنون بیش از 36 میلیون مترمكعب آب برای تغذیه مصنوعی دشت قزوین رهاسازی شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران گفت: در مورد سد لار با توجه به نشتی و فرار آب از مخزن، هرگز آب ذخیره شده پشت سد به تراز نرمال نمی رسد و ظرفیت آن با وجود آنكه بالغ بر 900 میلیون مترمكعب است اما تاكنون حجم آن به بیش از 450 میلیون متر مكعب نرسیده است.
وی با بیان اینكه در اردیبهشت نیز قطعا باران و سیلاب هایی خواهیم داشت، به خالی نگاه داشتن بخشی از ظرفیت پنج سد در این استان اشاره كرد و افزود: اكنون 138 میلیون مترمكعب آب ذخیره پشت سد امیركبیر وجود دارد و 45 میلیون متر مكعب آن ظرفیت آزاد است.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران گفت: سد لتیان اكنون 56 میلیون مترمكعب آب ذخیره دارد و 17 تا 18 میلیون متر مكعب از ظرفیت آن خالی است.
وی یادآورشد: 390 میلیون مترمكعب آب نیز پشت سد طالقان ذخیره شده است و 30 میلیون ظرفیت خالی و آزاد دارد.
قربانیان اظهارداشت: در سد ماملو اكنون 214 میلیون مترمكعب آب وجود دارد و 35 میلیون مترمكعب از ظرفیت آن آزاد است.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران گفت: در مورد سد طالقان بدون شك در اردیبهشت شاهد سرریز آب خواهیم بود اما چون سرریز سد وارد حوضه قزل اوزن و سفیدرود و در نهایت پشت سد منجیل ذخیره می شود، جای نگرانی وجود ندارد.
اوایل فروردین ماه و باشدت گرفتن بارش ها، استاندار تهران اعلام كرد كه به منظور جلوگیری از بروز مشكل و جاری شدن سیلاب بخش هایی از مخازن سدهای استان تهران پیش از بارش ها تخلیه شده است.
تهرام/3001/ 1008