مسابقات كشتی یگان های ارتش در اصفهان آغاز شد

اصفهان- ایرنا- مسابقات قهرمانی كشتی آزاد و فرنگی یگان های ارتش روز دوشنبه به میزبانی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی در شهرستان نایین آغاز شد.

نماینده سازمان تربیت بدنی ارتش در حاشیه برگزاری این رقابتها در گفت و گو با ایرنا افزود: در این رقابت ها 200 كشتی گیر در قالب 10 تیم از یگان های ارتش با یكدیگر رقابت می كنند.
به گفته سروان ناصر حسنی، نفرات برتر این مسابقات به رقابتهای كشتی ارتش های جهان كه مهر سال جاری در چین برگزار می شود، اعزام خواهند شد.
پیكارهای كشتی آزاد و فرنگی یگان های ارتش روز سه شنبه با معرفی نفرات برتر پایان می یابد.
وی خاطرنشان كرد: نفرات برتر این رقابتها به اردوی آماده سازی تیم های كشتی آزاد و فرنگی ارتش كه از خرداد در تهران برگزار می شود، راه می یابند.
2093/6026