رفع مشكلات زنان فرهنگي و دانش آموزان دختر در اولويت است

تهران- ايرنا- مدير كل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: اين دفتر تلاش دارد تا با برنامه ها و طرح هاي مختلف به رفع مشكلات 500 هزار زن فرهنگي و حدود 6 ميليون و 500 هزار دانش آموز دختر بپردازد.

«فرحناز مينايي پور» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش ايرنا با اشاره به اينكه از ميان چهار ميليون كارمند دستگاه هاي مختلف كشور حدود يك ميليون نفر را زنان تشكيل مي دهند، اظهار داشت: حدود 60 درصد از نيروهاي آموزش و پرورش زن هستند.
وي با تاكيد بر اينكه دختران امروز، تربيت كنندگان نيم ديگري از جامعه در آينده هستند، اضافه كرد: حدود نيمي از جمعيت دانش آموزي كشور را دختران تشكيل مي دهند، اين امر بيانگر آن است كه هيچ وزارتخانه اي در دولت به مانند وزارت آموزش و پرورش در حوزه زنان و دختران فعاليت ندارد.
مدير كل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: براي اين جمعيت تاثير گذار بايد طرح ها و برنامه هاي منسجم و هدفمندي را از سطح ستاد تا مدارس طراحي و اجرا كرد تا در نهايت اين حركت موجب افزايش نقش و جايگاه زنان و دختران در جامعه شود.
مينايي پور ادامه داد: تنها دو دستگاه وزارت كشور و آموزش و پرورش داراي دفتر امور زنان هستند و ساير دستگاه هاي كشور در حد مشاور زنان فعاليت دارند كه اين نشان از حجم بالاي كار در اين دو دستگاه به ويژه آموزش و پرورش است.
وي عنوان كرد : در بخش آموزش و پرورش و بهداشت، حضور زنان و دختران با گذشت چهل سال از انقلاب، نسبت به قبل از آن از آمار بسيار خوبي برخوردار است به عنوان مثال پوشش تحصيلي دختران در دوره ابتدايي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي زير 50 درصد بود اما اكنون امكان تحصيل 98 درصد دختران در مدارس فراهم شده است.
مدير كل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در خصوص چرايي ماهيت و فعاليت دفتر امور زنان بيان داشت: مهمترين دليل براي اين چرايي مرتفع كردن شكاف بين زنان و مردان است كه از گذشته تلاش هايي در اين بخش صورت گرفته و ما نيز اكنون در تلاشيم تا با سياست هاي راهبردي طراحي شده در اين دفتر گام هاي موثرتري در اين خصوص برداريم تا زنان بتوانند با درك درست تراز هويت خود، بيشتر از قبل براي حضور در تمامي بخش هاي جامعه گام بردارند.
**8398**1883