انجام هرگونه حفاري در گچساران نياز به مجوز دارد

گچساران- ايرنا- فرماندار گچساران گفت: هرگونه حفاري در اين شهرستان بايد با كسب مجوز از كميسيون حفاري انجام گيرد.

علي خوان پايه روز يكشنبه در جلسه كميسيون حفاري گچساران افزود: در ماه هاي اخير در روستاها و شهرها مشاهده شده كه دستگاه هاي خدمات رسان امور زيربنائي بدون هماهنگي و گرفتن مجوز اقدام به حفاري در سطح معابر شهرها و روستاها كرده اند.
وي تصريح كرد: اين امر منجر به وارد شدن خسارت به معابر و سد معبر شده است.
خوان پايه تعامل دستگاه ها با يكديگر را خواستار شد و گفت: بايد با برنامه ريزي منسجم و از قبل تعيين شده نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني و حفر كانال ها اقدام شود.
وي اظهار داشت: اجراي لكه گيري ها با رعايت اصول فني و مهندسي انجام گيرد.
خوان پايه گفت: بيش از 23 كيلومتر اصلاح و توسعه شبكه آبي در سال گذشته در اين در شهر دوگنبدان انجام شد.
وي تصريح كرد: بيشترين اصلاح شبكه و توسعه آب در محلات بافت فرسوده بوده است.
خوان پايه ابراز كرد: سال گذشته بيش از 25 كيلومتر حفاري در سطح روستاهاي اين شهرستان انجام گرفت.
شهرستان 120 هزار نفري گچساران در جنوب غربي كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد.
2082/1662