برگشت زندگی دوباره به سایت تكثیر گوزن زرد كشور

ساری-ایرنا- منطقه حفاظتی دشت ناز ساری به عنوان نخستین مركز تكثیرگوزن زرد ایرانی دركشور كه سال گذشته به دلیل تلف شدن هر 10 راس نوزاد گوزن زرد غبار مرگ بر پیشانی اش نشسته بود، در سال جاری با تولد پنج راس گوزن زرد حیات دوباره گرفت.

رئیس اداره محیط زیست مازندران گفت: امسال پنج گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظتی دشت ناز ساری متولد شدند.
كوروس ربیعی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هر پنج زایش به طور طبیعی انجام و نوزادها نیز در برابر شكارچیان بی رحم ( گربه جنگلی و شغال) موجود در منطقه حفاظتی تحت مراقبت شدید قرار دارند.
وی اضافه كرد: پیش بینی می شود تا حداكثر پایان اردیبهشت ماه سال جاری پنج گوزن ماده باردار دیگر نیز تولد نوزادشان را داشته باشند و تعداد زایش سال جاری در این مركز به 10 راس برسد.
ربیعی خاطرنشان كرد: به نظرمی رسد در سال جاری سالی پر زایش برای گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظتی دشت ناز ساری باشد و افزایش تكثیر و پرورش گوزن زرد در این مركز می تواند رونق سایر سایت های وابسته در سطح كشور را به دنبال داشته باشد.
به گفته وی همساله تعدادی از نوزادهای گوزن زرد ایرانی از منطقه حفاظتی دشت ناز به 10 سایت فعال این گونه ها در معرض انقراض اهداء می شود.
***تهدید نوزادها از سوی گربه جنگلی
رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست مازندران مهمترین تهدید برای رشد نوزاد گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظتی دشت ناز ساری را وجود گربه جنگلی و شغال در این منطقه اعلام كرد.
ربیعی افزود: در سال گذشته تمام نوزاد های گوزن زرد ایرانی طعمه این شكارچیان بی رحم قرار گرفتند و دست محیط زیست از این گونه های در حال انقراض كوتاه ماند.
وی اضافه كرد: درسال جاری برای جلوگیری از تكرار تجربه تلخ سال گذشته، مراقبت های ویژه شبانه روزی از گوزن ماده باردار انجام شد و نتیجه آن هم متولد شدن پنج نوزاد سالم گوزن زرد بود.
ربیعی خاطرنشان كرد: گوزن های ماده نسبت به نوزادشان حساس هستند به طوری كه به محض دست زدن به ان ، مادر از شیردادنشان امتناع می كند و با این فرایند مراقبت های ما باید دور را دور باشد.
منطقه حفاظتی دشت ناز ساری به مساحت 55 هكتار از حدود چهار دهه پیش تاكنون به عنوان مركز تكثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی از گونه های در حال انقراض فعال است و هم اكنون در این مركز 35 گوزن زرد ایرانی نر و ماده نگهداری می شوند.
براساس آمار تاكنون از این مركز بیش از 400 گوزن زرد ایرانی به 10 سایت نگهداری این گونه های در معرض انقراض اهداء شده است.
گوزن زرد، بدنی زرد مایل به قرمز با خال های سفید دارد، عمر متوسط آن 20 سال و غذای اصلی آن ذرت، جو و بلوط است.
این گونه پستاندار گروهی زندگی می كنند و در فاصله نیمه شب تا سحر بیشترین فعالیت را دارند. نوزاد آنها بلافاصله پس از تولد می تواند راه برود.
6982/1899